10.4. Užduotis

 

Paklausykite ir raskite žodžius, kur tarp i ir kito balsio tariamas j.

Vakare

išjungti radiją ir

Ji buvo
 

Ar galite
žodis

pardavinėjo
baldus ir
indus.

neliko kito
tik išvykti iš

Sportininkai per
ne kartą
traumas.

Brolis įstojo į
mokslų fakultetą.

sėdėjo
atviro lango ir skambino

Šventė
vyko

 

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas