13.1. Užduotis

 

Perskaitykite sakinius ir pažymėkite žodžius, kur priebalsiai s, z, dz, c, š, ž, dž, č derinami pagal tarimo vietą.

 • susitikdavome dažniau. 
 • Atsakydami į klausimus, pateikite
 • Atrodo, kad jie gyvena be
 • Apipylė kažkokiu
 • Pritrūkome švarių
 • Perbėgo per
  perėją. 
 • Niekada
  kodėl ji tokia liūdna.
 • karstėsi
 • parduotuvėje išgėrė
  sulčių.
 • Jas veikia
  jėga.
 • Ariami laukai ir pievos
  ir nebeželia žolė.
 • Anksti ryte jis į mane nužvelgė
  žvilgsniu.
 • Važiuodama kelio
  stebėjau
  takus.

 • Teisingas nepažymėtas atsakymas
 • Teisingas pažymėtas atsakymas
 • Klaidingai pažymėtas atsakymas