3.1. Užduotis

 

Paklausykite ir pažymėkite žodžius, kurių kirčiuotas skiemuo yra trumpasis.

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

I žodis /
II žodis

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas