Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
abejingi abejngi 1 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
abejoja abejója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
abejojo abejójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
abejonės abejõnės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
abejoti abejóti vksm.,bendr.
abiem abiẽm sktv.,kiek. vyr. g. dvisk. įnag.
abipus abpus prl.,
abiturientų abiturieñtų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
absoliučiai absoliučia prv.,
absurdas absùrdas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
abu abù sktv.,kiek. vyr. g. dvisk. vard.
abudu abùdu sktv.,kiek. vyr. g. dvisk. vard.
ačiū ãčiū jst.,
adresu ãdresu 3b dkt.,vyr. g. vns. įnag.
agentai ãgentai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
agentai agenta 3b dkt.,vyr. g. dgs. vard.
agresyviai agresyvia prv.,
aha ahã jst., dll.,
aha ahà jst., dll.,
ai a jst.,
ai ái jst.,
aidas adas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aidas áidas 3 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aikštę áikštę 3 dkt.,mot. g. vns. gal.
aistringai aistrngai prv.,
aistros astros 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
aistros aistrõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
aiškiai áiškiai prv.,
aiškina áiškina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
aiškino áiškino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
aiškinti áiškinti vksm.,bendr.
aišku áišku bdv.,bev. g.
aiškus áiškus 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
akcentuoti akcentúoti vksm.,bendr.
akimirka akmirka 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
akimirksniu akmirksniu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
akiračio akračio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
akis aks 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
akivaizdoje akvaizdoje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
akivaizdžiai akivaizdžia prv.,
akys ãkys 4 dkt.,mot. g. dgs. vard.
aklai akla prv.,
aklas ãklas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
akmuo akmuõ 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
aktas ãktas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aktyviai aktyvia prv.,
aktorius ãktorius 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aktualus aktualùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
albumas albùmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
algas algàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
aliejumi aliẽjumi 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
alio aliõ jst.,
alio alió jst.,
alkoholis alkohòlis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
alternatyvus alternatyvùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
alus alùs 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
amžinai amžina prv.,
amžinas ámžinas 3a bdv.,vyr. g. vns. vard.
amžinybę amžinýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
amžiuje ámžiuje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
anaiptol anaiptõl prv.,
analizė anãlizė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
analizuoti analizúoti vksm.,bendr.
analogiškai analògiškai prv.,
anapus anàpus prv.,
anąsyk ansyk prv.,
angelas ángelas 3a dkt.,vyr. g. vns. vard.
anie aniẽ įv.,vyr. g. dgs. vard.
anketos ankètos 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
anksčiau anksčiaũ prv.,aukšt. l.
ankstesnius ankstesniùs 4 bdv.,aukšt. l. vyr. g. dgs. gal.
anksti ankst prv.,
ankstyvas ankstývas 3, 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
ankstyvą ankstývą 3, 1 bdv.,vyr. g. vns. gal.
ankstyvo ankstývo 3, 1 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
ankstyvosios ankstyvõsios bdv.,įvardž. mot. g. vns. kilm.
ankstyvosios ankstývosios bdv.,įvardž. mot. g. vns. kilm.
ankstų añkstų 4 bdv.,vyr. g. vns. gal.
anot anót prl.,
ant añt prl.,
antradienį antrãdienį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
antrakursiai antrakusiai 2 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
antrus antrùs 4 sktv.,kelint. vyr. g. dgs. gal.
antspaudas añtspaudas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
anūkas ankas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
anuomet anuõmet prv.,
apačioje apačiojè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
aparatūra aparatūrà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
apdoroti apdoróti vksm.,bendr.
apdovanojimą apdovanójimą 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
apdovanojo apdovanójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apdovanoti apdovanóti vksm.,bendr.
apeiti apeti vksm.,bendr.
apėmė àpėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apgailestavo apgailestãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apgaulės apgáulės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
apgauti apgáuti vksm.,bendr.
apginti apgnti vksm.,bendr.
apgynė apgýnė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apgyvendinti apgyvéndinti vksm.,bendr.