Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
išduoti išdúoti vksm.,bendr.
išeidamas išedamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
išeiti išeti vksm.,bendr.
išeitis išeits 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
išėjęs išjęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
išėjimas išėjmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
išėjo išjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išėjus išjus vksm.,pad. būt. k. l.
išgauti išgáuti vksm.,bendr.
išgelbėti išgélbėti vksm.,bendr.
išgerti išgérti vksm.,bendr.
išgirdęs išgidęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
išgirdo išgido vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išgirsta išgista vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išgirsti išgisti vksm.,bendr.
išgyvenimus išgyvẽnimus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
išgyventi išgyvénti vksm.,bendr.
išieškoti išieškóti vksm.,bendr.
išimti išiti vksm.,bendr.
išimtis išimts 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
iškart iškat prv.,
iškelia škelia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
iškelti iškélti vksm.,bendr.
iškilmes škilmes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
iškilmingai iškilmngai prv.,
iškilo išklo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
iškyla iškỹla vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išklausyti išklausýti vksm.,bendr.
iškovojo iškovójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
iškovoti iškovóti vksm.,bendr.
iškrito iškrto vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
iškviesti iškviẽsti vksm.,bendr.
iškvietė škvietė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išlaidas šlaidas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
išlaikė išlakė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išlaikyti išlaikýti vksm.,bendr.
išlaiko išlako vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išlaisvinti išláisvinti vksm.,bendr.
išleido išléido vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išleidžia išléidžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išleisti išléisti vksm.,bendr.
išlieka išliẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išlikimo išlikmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
išlindo išliñdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išmano išmãno vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išmesti išmèsti vksm.,bendr.
išmetė šmetė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išmintimi išmintim 3b dkt.,mot. g. vns. įnag.
išmintingas išmintngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
išmokė išmókė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išmokėti išmokti vksm.,bendr.
išmokyti išmókyti vksm.,bendr.
išmoko išmóko vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išmoksta išmóksta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išmokti išmókti vksm.,bendr.
išmušė šmušė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išnagrinėti išnagrinti vksm.,bendr.
išnaudoti išnaudóti vksm.,bendr.
išnyko išnỹko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išnyksta išnỹksta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išnykti išnỹkti vksm.,bendr.
išnuomoti išnúomoti vksm.,bendr.
išorėje šorėje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
išorinis išornis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
išpirkti išpikti vksm.,bendr.
išplatino išplãtino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išplaukia išplaũkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išplėsti išplsti vksm.,bendr.
išreikšti išréikšti vksm.,bendr.
išreiškia išréiškia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
išrinko išriñko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išrinktas šrinktas 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
išrinkti išriñkti vksm.,bendr.
išryškinti išrỹškinti vksm.,bendr.
išsakė išsãkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išsakyti išsakýti vksm.,bendr.
išsamiai išsamia prv.,
išsaugojo išsáugojo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išsaugoti išsáugoti vksm.,bendr.
išsiaiškinti išsiáiškinti vksm.,bendr. sngr.
išsigando išsigañdo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išsilavinimo išsilãvinimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
išsinuomoti išsinúomoti vksm.,bendr. sngr.
išsirinkti išsiriñkti vksm.,bendr. sngr.
išsiskirti išsiskrti vksm.,bendr. sngr.
išsiskyrė išsiskýrė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išsisukti išsisùkti vksm.,bendr. sngr.
išsiųsti išsisti vksm.,bendr.
išsivaduoti išsivadúoti vksm.,bendr. sngr.
išsiversti išsivesti vksm.,bendr. sngr.
išskirti išskrti vksm.,bendr.
išskirtinis išskirtnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
išskyrė išskýrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išskrido išskrdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išspausdino išspáusdino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išspręsti išsprsti vksm.,bendr.
išstumti išstùmti vksm.,bendr.
iššoko iššóko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
iššūkis ššūkis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ištaisyti ištaisýti vksm.,bendr.