Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
įsigyti įsigýti vksm.,bendr. sngr.
įsiklausyti įsiklausýti vksm.,bendr. sngr.
įsikūrė įsikrė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įsikūręs įsikręs vksm.,dlv. sngr. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
įsikurti įsikùrti vksm.,bendr. sngr.
įsimintinas įsimiñtinas 3b vksm.,dlv. sngr. reik. vyr. g. vns. vard.
įsipareigoja įsipareigója vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įsipareigojimus įsipareigójimus 1 dkt.,sngr. vyr. g. dgs. gal.
įsirengti įsireñgti vksm.,bendr. sngr.
įsitikinęs įsitkinęs vksm.,dlv. sngr. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
įsitikinimus įsitkinimus 1 dkt.,sngr. vyr. g. dgs. gal.
įsitikino įsitkino vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įsitikinti įsitkinti vksm.,bendr. sngr.
įsitraukė įsitráukė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įsitraukti įsitráukti vksm.,bendr. sngr.
įsitvirtino įsitvrtino vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įsitvirtinti įsitvrtinti vksm.,bendr. sngr.
įsivaizduoti įsivaizdúoti vksm.,bendr. sngr.
įsiveržė įsveržė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įspėja įspja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įspėjo įspjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įspėti įspti vksm.,bendr.
įspūdis spūdis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
įstaigas staigas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
įstatymus įstãtymus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
įsteigė steigė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įsteigti įstegti vksm.,bendr.
įstojo įstójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įstoti įstóti vksm.,bendr.
įstrigo įstrgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įtaka taka 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
įtampa tampa 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
įtarimas įtarmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
įtarti įtati vksm.,bendr.
įtartinus įtatinus 3b vksm.,dlv. reik. vyr. g. dgs. gal.
įteikė teikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įteikti įtekti vksm.,bendr.
įteisinti įtéisinti vksm.,bendr.
įtikinamai įtkinamai prv.,
įtikinti įtkinti vksm.,bendr.
įtraukė įtráukė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įtraukti įtráukti vksm.,bendr.
įtvirtinti įtvrtinti vksm.,bendr.
įvairiai įvairia prv.,
įvairius įvairiùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
įvairovė įvairóvė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
įvaizdis vaizdis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
įvardyti įvadyti vksm.,bendr.
įvedė vedė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įveikė veikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įveikti įvekti vksm.,bendr.
įvertina įvértina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įvertinimas įvértinimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
įvertino įvértino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įvertinti įvértinti vksm.,bendr.
įvesti įvèsti vksm.,bendr.
įvežti įvèžti vksm.,bendr.
įvykdyti įvýkdyti vksm.,bendr.
įvykius vykius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
įvyks įvỹks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
įvykti įvỹkti vksm.,bendr.
įvykus įvỹkus vksm.,pad. būt. k. l.
įžengė žengė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įžūliai įžūlia prv.,
įžvelgė žvelgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įžvelgti įžvegti vksm.,bendr.
ypač ýpač prv., dll.,
ypatingai ypatngai prv.,
ypatingas ypatngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
ypatybes ypatýbes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
ypatumus ypatumùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
yra yrà vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
jas jàs įv.,mot. g. dgs. gal.
jaučia jaũčia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
jauna jaunà 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
jaunas jáunas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
jaunimą jaunmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
jaunystėje jaunỹstėje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
jaunuolis jaunuõlis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
jaunus jáunus 3 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
jausmus jausmùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
jausti jaũsti vksm.,bendr.
jautė jaũtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
jautriai jaũtriai prv.,
jautrumą jautrùmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
jautrus jautrùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
jėgas jėgàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
jei jéi jng.,
jeigu jéigu jng.,
jiedu jiẽdu įv.,vyr. g. dvisk. vard.
jog jóg jng.,
jokiu jókiu 3 įv.,vyr. g. vns. įnag.
juda jùda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
judėjimas judjimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
judesius jùdesius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
judėti judti vksm.,bendr.
jungia jùngia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
junginys junginỹs 3a dkt.,vyr. g. vns. vard.
juo juõ prv., jng., dll.,
juodai juoda prv.,