Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
juodu júodu 3 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
juodus júodus 3 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
juokiasi juõkiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
juokinga juoknga 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
juoko juõko 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
juoktis juõktis vksm.,bendr. sngr.
juos juõs įv.,vyr. g. dgs. gal.
juosta júosta 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
jūroje jroje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
jus jùs įv.,dgs. gal.
jūsiškius jūsiškiùs 2 įv.,vyr. g. dgs. gal.
jūsų jsų įv.,dgs. kilm.
juto jùto vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
kabinete kabinetè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
kad kàd jng., dll.,
kada ne kada kadà ne kadà prv.,
kada nors kada nórs prv.,
kada kadà prv.,
kadaise kadáise prv.,
kadangi kadángi jng.,
kai kada kai kadà prv.,
kai kas kai kàs įv.,vard.
kai kurias kai kuriàs įv.,mot. g. dgs. gal.
kai kuriuos kai kuriuõs įv.,vyr. g. dgs. gal.
kai ka jng., dll.,
kaimynus kaimýnus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kaimus káimus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kainas káinas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kainuoja kainúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kainuos kainuõs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
kaip ir kap ir dll.,
kaip nors kaip nórs prv.,
kaip kap prv., jng., dll.,
kaipgi kapgi dll.,
kaipmat kaipmàt prv.,
kairės kairs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
kaklą kãklą 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
kalba kaba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kalba kalbà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
kalbama kabama vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
kalbant kabant vksm.,pad. es. l.
kalbas kalbàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kalbasi kabasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kalbėdamas kalbdamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
kalbėjimas kalbjimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
kalbėjo kalbjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
kalbės kalbs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
kalbėti kalbti vksm.,bendr.
kalbėtis kalbtis vksm.,bendr. sngr.
kalbinti kálbinti vksm.,bendr.
kalboje kalbojè 4 dkt.,mot. g. vns. viet.
kalėjime kaljime 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
kalėti kalti vksm.,bendr.
kalinimo kãlinimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
kalinys kalinỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
kalnus kálnus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kaltas katas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kaltės kalts 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
kalti kálti vksm.,bendr.
kaltina káltina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kaltinimus káltinimus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kaltino káltino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
kaltinti káltinti vksm.,bendr.
kaltu káltu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
kam nors kam nórs įv.,naud.
kam kám prv.,
kambaryje kambaryjè 3b dkt.,vyr. g. vns. viet.
kambarys kambarỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
kamerą kãmerą 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
kampanija kampãnija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
kampe kampè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
kamuolius kãmuolius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kamuolys kamuolỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
kančia kančià 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
kandidatus kandidatùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kankina kankna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kantriai kañtriai prv.,
kantrybė kantrýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
kapines kãpines 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
kapitonas kapitõnas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
kapt kàpt išt,
karalienė karalenė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
karalius karãlius 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
karčiai karčia prv.,
kare karè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
kareivis karevis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
kariauti kariáuti vksm.,bendr.
karininkas kariniñkas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
karinius kariniùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
kariškių karškių 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
karjerą karjèrą 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
karstą kastą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
karštu kárštu 3 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
karta kartà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
kartais katais prv.,
kartkartėmis katkartėmis prv.,
kartoti kartóti vksm.,bendr.
kartu kartù prv.,
kartus kartùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kas nors kas nórs įv.,vard.