Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
kilus klus vksm.,pad. būt. k. l.
kine kinè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
kinta kiñta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kirsti kisti vksm.,bendr.
kirto kito vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
kirviu kirviù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
kišenes kišenès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kišeninis kišẽninis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kišeninis kišennis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kita kta įv.,bev. g.
kitapus ktapus prl.,
kitas kitàs 4 įv.,mot. g. dgs. gal.
kitąmet ktąmet prv.,
kitąsyk ktąsyk prv.,
kitokius kitókius 1 įv.,vyr. g. dgs. gal.
kitur kitu prv.,
kitus kitùs 4 įv.,vyr. g. dgs. gal.
kyla kỹla vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kyšio kỹšio 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
klaida klaidà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
klaidas klaidàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
klaidingai klaidngai prv.,
klaidingas klaidngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
klasėje klãsėje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
klases klasès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
klasikinės klasiknės 2 bdv.,mot. g. vns. kilm.
klausė kláusė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. dgs. III asm.
klausėsi klaũsėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
klausia kláusia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
klausimu kláusimu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
klausimus kláusimus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
klausinėti klausinti vksm.,bendr.
klausyti klausýti vksm.,bendr.
klausytojų klausýtojų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
klauso klaũso vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
klausos klausõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
klausti kláusti vksm.,bendr.
klientas klieñtas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
klientus klientùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
klinikoje klnikoje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
kliūčių kliūči 4 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
kliūčių kličių 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
kliūtis kliūts 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
kliūtis klitis 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
klubus klubùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kniūbsčiom kniūbsčiõm prv.,
kniūbsčiom knibsčiom prv.,
kniūbsčiomis kniūbsčioms prv.,
kniūbsčiomis knibsčiomis prv.,
knygas knygàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
ko prv., dll.,
kodėl kodl prv.,
kojas kójas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kokiu kókiu 3 įv.,vyr. g. vns. įnag.
kokius kókius 3 įv.,vyr. g. dgs. gal.
kokybe kokýbe 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
koks nors koks nórs įv.,vyr. g. vns. vard.
kol kas kol kàs prv.,
kol kõl prv., jng.,
kolegas kolegàs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
komanda kománda 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
komentarus komentarùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
komentuoti komentúoti vksm.,bendr.
komisija komsija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
kompanija kompãnija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
kompiuteris kompiùteris 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
koncertus koncertùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
koncertus koncèrtus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kone konè prv., dll.,
konfliktus konfliktùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
konkrečius konkrečiùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
konkurencija konkureñcija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
konkurentų konkureñtų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
konkursus konkùrsus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kontekste kontekstè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
kontrolinį kontròlinį 1 bdv.,vyr. g. vns. gal.
kontroliuoti kontroliúoti vksm.,bendr.
koreguoti koregúoti vksm.,bendr.
koridoriuje kordoriuje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
korteles kortelès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kortų kõrtų 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
kostiumu kostiumù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
košę kõšę 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
kovas kovàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kovo kóvo 3 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
kovoti kovóti vksm.,bendr.
krante krantè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
kranto krañto 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
kraštovaizdžio kraštóvaizdžio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
kraštu kraštù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
kraštus kraštùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kraštutiniai kraštutniai 2 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
kraujagyslių kraujãgyslių 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
kraujyje kraujyjè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
krauju kraujù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
kreditus kreditùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kreipiasi krepiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kreipti krepti vksm.,bendr.
kreiptis kreptis vksm.,bendr. sngr.
krenta kreñta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.