Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
krepšininkas krẽpšininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
krepšinį krepšnį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
krepšį krẽpšį 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
krikšto krkšto 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
krinta kriñta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kris krs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
kristi krsti vksm.,bendr.
kritika krtika 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
kritikuoti kritikúoti vksm.,bendr.
krito krto vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
krizė krzė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
kryptimi kryptim 4 dkt.,mot. g. vns. įnag.
kryptingai kryptngai prv.,
kryptis krypts 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
kryžiumi krỹžiumi 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
krosnį krósnį 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
krovinius króvinius 3a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
krūmus krmus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kruopščiai kruõpščiai prv.,
kruopų kruõpų 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
krūtinę krūtnę 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
krūvą krvą 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
krūvis krvis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
kūdikį kdikį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
kukliai kuklia prv.,
kuklus kuklùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kultūras kultūràs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kultūrinis kultrinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kunigas kùnigas 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
kūnus knus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kuo kuõ dll., jng.,
kuomet kuomèt prv.,
kupinas kùpinas 3b bdv.,vyr. g. vns. vard.
kur kas kur kàs prv.,
kur ne kur ku ne ku prv.,
kur nors kur nórs prv.,
kur ku prv., dll.,
kūrė krė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
kūrėjas kūrjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
kurgi kugi prv.,
kuria kùria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kuriama kuriamà 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. mot. g. vns. vard.
kuriame kuriamè įv.,vyr. g. vns. viet.
kuriant kùriant vksm.,pad. es. l.
kurias kuriàs įv.,mot. g. dgs. gal.
kūrinius krinius 3a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kūrinyje kūrinyjè 3a dkt.,vyr. g. vns. viet.
kuriuos kuriuõs įv.,vyr. g. dgs. gal.
kūryba kūrýba 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
kurs kus vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
kursas kùrsas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
kurti kùrti vksm.,bendr.
kurtis kùrtis vksm.,bendr. sngr.
kvailai kvaila prv.,
kvailas kvalas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kvailys kvailỹs 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
kvapą kvãpą 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
kvėpavimo kvėpãvimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
kvepia kvẽpia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kvėpuoti kvėpúoti vksm.,bendr.
kviečia kviẽčia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kviečiami kviečiam 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. vard.
kviesti kviẽsti vksm.,bendr.
kvietė kviẽtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
labai laba prv.,
labas lãbas jst.,
labiau labiaũ prv.,aukšt. l.
labiausiai labiáusiai prv.,aukšč. l.
laida laidà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
laidoti láidoti vksm.,bendr.
laike laikè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
laikė lakė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
laikina laikinà 3b bdv.,mot. g. vns. vard.
laikinai laikina prv.,
laikinas lakinas 3b bdv.,vyr. g. vns. vard.
laikymo lakymo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
laikyti laikýti vksm.,bendr.
laikytis laikýtis vksm.,bendr. sngr.
laiko lako vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
laikosi lakosi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
laikotarpiu laikótarpiu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
laikraščius lakraščius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
laikrodis lakrodis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
laiku laikù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
laikus laikùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
laimė láimė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
laimėjimus laimjimus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
laimėjo laimjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
laimėti laimti vksm.,bendr.
laimi lami vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
laimingai laimngai prv.,
laimingas laimngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
laipsnį láipsnį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
laiptais láiptais 1 dkt.,vyr. g. dgs. įnag.
laisvai laisva prv.,
laisvalaikio laisvãlaikio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
laisvas lasvas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
laisvė láisvė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
laisvu laisvù 4 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
laiškus láiškus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.