Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
liudija liùdija vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
liudijo liùdijo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
liudytojų liùdytojų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
liūdna lidna bdv.,bev. g.
liūdnai liūdna prv.,
liūdnas lidnas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
lįsti lsti vksm.,bendr.
lydėjo lydjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
lyderiu lýderiu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
lydi lỹdi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
lygi lýgi 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
lygiai lýgiai prv.,
lygias lýgias 3 bdv.,mot. g. dgs. gal.
lyginti lýginti vksm.,bendr.
lygis lỹgis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
lygiu lygiù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
lygmenyje lygmenyjè 3b dkt.,vyr. g. vns. viet.
lygoje lýgoje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
lygtinai lygtina prv.,
lygus lýgus 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
lyties lytiẽs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
lytinių lỹtinių 1 bdv.,vyr. g. dgs. kilm.
lytinių lytnių 2 bdv.,vyr. g. dgs. kilm.
lytiškai lỹtiškai prv.,
logiška lògiška 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
los lõs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
lovoje lóvoje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
lubų lùbų 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
lubų lub 4 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
lūkesčius lkesčius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
lūpas lpas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
lūžio lžio 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
mados madõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
mainais mainas prv.,
maistas mastas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
maistu maistù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
maitinimo maitnimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
maitinti maitnti vksm.,bendr.
malda maldà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
malonę malónę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
maloniai malõniai prv.,
maloniai malonia prv.,
malonu malonù bdv.,bev. g.
malonumą malonùmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
malonus malonùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
mama mamà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
mamytė mamýtė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
mandagiai mandagia prv.,
mandagus mandagùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
mane manè įv.,vns. gal.
manė mãnė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
manimi manim įv.,vns. įnag.
maniškius maniškiùs 2 įv.,vyr. g. dgs. gal.
manymu mãnymu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
manyti manýti vksm.,bendr.
mano mãno vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
manoma mãnoma vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
margas márgas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
marš márš jst.,
marškinėlius marškinėliùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
masiškai mãsiškai prv.,
mašina mašinà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
mašinas mašinàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
matė mãtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
matematikos matemãtikos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
materialinę materiãlinę 1 bdv.,mot. g. vns. gal.
matėsi mãtėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
matęs mãtęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
matydamas matýdamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
matyti matýti vksm.,bendr.
matmenys mãtmenys 3b dkt.,vyr. g. dgs. vard.
mato mãto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
matuoti matúoti vksm.,bendr.
maudytis máudytis vksm.,bendr. sngr.
maža mãža bdv.,bev. g.
mažai maža prv.,
mažas mažàs 4 bdv.,mot. g. dgs. gal.
mažasis mažàsis bdv.,įvardž. vyr. g. vns. vard.
maždaug maždaũg prv.,
mažėja mažja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
mažėjo mažjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
mažesniu mažesniù 4 bdv.,aukšt. l. vyr. g. vns. įnag.
mažesnius mažesniùs 4 bdv.,aukšt. l. vyr. g. dgs. gal.
mažėti mažti vksm.,bendr.
mažiau mažiaũ prv.,aukšt. l.
mažiausiai mažiáusiai prv.,aukšč. l.
mažina mãžina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
mažinant mãžinant vksm.,pad. es. l.
mažinti mãžinti vksm.,bendr.
mažylis mažỹlis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
mažytė mažýtė 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
mažumos mažumõs 3b dkt.,mot. g. vns. kilm.
mažus mažùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
mąstymas mstymas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
mąstyti mąstýti vksm.,bendr.
mąsto msto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
mechanizmas mechanzmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
medalius medaliùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
medaus medaũs 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
medicinos medicnos 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.