Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
medienos medenos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
medikai mèdikai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
medinis mednis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
medžiaga mẽdžiaga 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
medžiagas mẽdžiagas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
medžioklės medžiõklės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
medžioti medžióti vksm.,bendr.
medžiotojų medžiótojų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
medžius medžiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
mėgautis mgautis vksm.,bendr. sngr.
mėgdavo mgdavo vksm.,tiesiog. n. būt. d. l. vns. III asm.
mėgėjai mėgjai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
mėgina mėgna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
mėgino mėgno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
mėginti mėgnti vksm.,bendr.
mėgo mgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
mėgsta mgsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
meilė méilė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
meiliai meliai prv.,
meistras méistras 3 dkt.,vyr. g. vns. vard.
meistriškai méistriškai prv.,
mėlyna mėlynà 3a bdv.,mot. g. vns. vard.
mėlyna mlyna 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
mėlynas mlynas 1, 3a bdv.,vyr. g. vns. vard.
melo mẽlo 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
melstis mestis vksm.,bendr. sngr.
meluoti melúoti vksm.,bendr.
menas mẽnas 4, 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
meną mẽną 4, 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
mene menè 4, 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
mėnesius mnesius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
menininkas mẽnininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
menkas meñkas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
meno mẽno 4, 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
mėnulis mėnùlis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
mėnuo mnuo 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
menų mẽnų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
menų men 4 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
mergaitė mergáitė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
mergina merginà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
mergytė mergýtė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
mėsa mėsà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
mesti mèsti vksm.,bendr.
metalo metãlo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
metines mẽtines 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
metodu metodù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
metodus metodùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
metu metù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
metus metùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
miega miẽga vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
miegą miẽgą 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
miegojo miegójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
miegoti miegóti vksm.,bendr.
miela mielà 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
mielai miela prv.,
mieli miel 3 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
miestelyje miestẽlyje 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
miestiečių miestiẽčių 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
miestus miestùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
mikliai miklia prv.,
milijardus milijárdus 1 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
milijonus milijonùs 2 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
miltų mltų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
minčių minči 4 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
minėjimo minjimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
minėjo minjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
mineralinio minerãlinio 1 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
minėtas mintas 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
minėti minti vksm.,bendr.
mini mni vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
minimaliai minimalia prv.,
minimalus minimalùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
minimi minim 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. vard.
ministru ministrù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
minkštas mnkštas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
mintis mints 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
minutes minutès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
mirti miti vksm.,bendr.
mirtimi mirtim 4 dkt.,mot. g. vns. įnag.
mirtinai mirtina prv.,
mišias mišiàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
mišinys mišinỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
miške miškè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
miškus miškùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
mitybos mitýbos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
mįslė mįsl 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
mylėjo myljo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
mylėti mylti vksm.,bendr.
myli mýli vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
myliu mýliu vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. I asm.
mylių mỹlių 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
mobiliojo mobliojo bdv.,įvardž. vyr. g. vns. kilm.
močiutė močiùtė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
moka móka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
mokant mókant vksm.,pad. es. l.
mokė mókė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
mokėjimas mokjimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
mokėjo mokjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
mokės moks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
mokesčius mókesčius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.