Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
mokėsi mókėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
mokėti mokti vksm.,bendr.
mokėtojų moktojų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
mokinius mókinius 3a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
mokinys mokinỹs 3a dkt.,vyr. g. vns. vard.
mokykla mokyklà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
mokyklas mokyklàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
mokyklinio mokỹklinio 1 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
mokyti mókyti vksm.,bendr.
mokytis mókytis vksm.,bendr. sngr.
mokytojus mókytojus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
moko móko vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
moksle móksle 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
moksleivius moksleiviùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
mokslininkas mókslininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
mokslinius mókslinius 1 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
moksliškai móksliškai prv.,
mokslus mókslus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
momentu momentù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
moralės morãlės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
morališkai morãliškai prv.,
morkų mõrkų 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
moterimi móterimi 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
moteris móteris 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
motina mótina 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
motinystės motinỹstės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
motyvus motyvùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
mudu mùdu įv.,vyr. g. dvisk. vard.
mudvi mùdvi įv.,mot. g. dvisk. gal.
muilo mulo 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
mumis mums įv.,dgs. įnag.
mūsiškius mūsiškiùs 2 įv.,vyr. g. dgs. gal.
mūsų msų įv.,dgs. kilm.
mūšio mšio 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
mušti mùšti vksm.,bendr.
muziejus muziẽjus 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
muzika mùzika 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
muzikinio muziknio 2 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
nagi nàgi jst.,
nagrinėja nagrinja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nagrinėjama nagrinjama 1 vksm.,dlv. neveik. r. es. l. mot. g. vns. vard.
nagrinėjo nagrinjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nagrinėti nagrinti vksm.,bendr.
naikinti naiknti vksm.,bendr.
naiviai naivia prv.,
nakties naktiẽs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
naktis nakts 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
nakvynės nakvỹnės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
nakvynės nakvýnės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
namie namiẽ prv.,
namus namùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
nare narè 4 dkt.,mot. g. vns. įnag.
narius nariùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
našta naštà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
natūralu natūralù bdv.,bev. g.
natūralus natūralùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nauda naudà 3 dkt.,mot. g. vns. vard.
naudą náudą 3 dkt.,mot. g. vns. gal.
naudoja naudója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
naudojami naudójami 1 vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. vard.
naudojo naudójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
naudoti naudóti vksm.,bendr.
nauja naũja bdv.,bev. g.
naujai nauja prv.,
naujausius naujáusius 1 bdv.,aukšč. l. vyr. g. dgs. gal.
naujiena naujena 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
naujovė naujóvė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
naujuosius naujúosius bdv.,įvardž. vyr. g. dgs. gal.
naujus naujùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
n jng.,
neabejoju neabejóju vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. I asm.
neaišku neáišku bdv.,bev. g.
neaiškus neáiškus 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
neapykanta neapýkanta 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
neatsako neatsãko vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neatsižvelgiant neatsižvegiant vksm.,pad. sngr. es. l.
nebebus nebebùs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
nebebuvo nebebùvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nebegali nebegãli vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nebegalima nebegãlima vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
nebelieka nebeliẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nebeliko nebelko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nebent nebeñt jng.,
nebėra nebėrà vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neblaivus neblaivùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
neblogas neblõgas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nebūties nebūtiẽs 3b, 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
nebūtina nebtina vksm.,dlv. reik. bev. g.
nedaug nedaũg prv.,
nedavė nèdavė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nedelsdamas nedesdamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
nedera nèdera vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nedidelis neddelis 3b bdv.,vyr. g. vns. vard.
nedirba nedrba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nedrįso nedrso vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
neduoda nedúoda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neegzistuoja neegzistúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
negalės negals vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
negali negãli vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
negalima negãlima vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.