Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
negalioja negaliója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
negauna negáuna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
negavo negãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
negi nègi dll.,
negirdėti negirdti vksm.,bendr.
negirdi negidi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
negresia nègresia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
negu negù jng.,
nei ne jng.,
neigė negė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
neigia negia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neigiamai negiamai prv.,
neigiamas negiamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
neišeina neišena vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neišėjo neišjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
neišvengiamai neišvéngiamai prv.,
neišvengiamas neišvéngiamas 3a vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
neįmanomas neįmãnomas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
neįprastai neįprasta prv.,
neįprastas neprastas 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
neįvyko neįvỹko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nejaučia nejaũčia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nejaugi nejaũgi dll.,
nejučia nejučià prv.,
nekaip nekap jng.,
nekalba nèkalba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nekalbama nèkalbama vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
nekaltas nekatas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nekelia nèkelia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neketina neketna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nekyla nekỹla vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nekreipė nèkreipė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nelabai nelaba prv.,
nelaimė neláimė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
nelaimės nelaims vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
nelaimingas nelaimngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
neleisti neléisti vksm.,bendr.
neleistinose neleistinosè 3a vksm.,dlv. reik. mot. g. dgs. viet.
nelengva nelengvà 4 bdv.,mot. g. vns. vard.
nelengva neleñgva bdv.,bev. g.
nelieka neliẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nelygu nelýgu prv.,
nematyti nematýti vksm.,bendr.
nemaža nemažà 4 bdv.,mot. g. vns. vard.
nemažas nemãžas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nemėgsta nemgsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nemoka nemóka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nenorėjo nenorjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nenori nenóri vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nenumatyta nenumatýta vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. bev. g.
nepadoriai nepadõriai prv.,
nepadoriai nepadoria prv.,
nepaisant nepáisant prl.,
nepaisydamas nepáisydamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
nepajėgė nepàjėgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nepajėgia nepajgia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nepakanka nepakañka vksm.,tiesiog. n. es. l. III asm.
nepaprastas nepàprastas 3b bdv.,vyr. g. vns. vard.
nepasiekė nepasiẽkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nepasiekė nepasekė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nepasikeitė nepaskeitė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nepasisekė nepassekė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nepasitikėjimą nepasitikjimą 1 dkt.,sngr. vyr. g. vns. gal.
nepastebėti nepastebti vksm.,bendr.
nepatartina nepatatina vksm.,dlv. reik. bev. g.
nepateikė nepàteikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nepatenkintas nepaténkintas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nepatenkinti nepaténkinti vksm.,bendr.
nepatinka nepatiñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nepatogu nepatogù bdv.,bev. g.
nepavyko nepavỹko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nepavyks nepavỹks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
nepažįsta nepažsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nepilnamečių nepilnamẽčių 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
nepriėmė neprėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
neprieštarauja neprieštaráuja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nepriimta nepriimtà 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. mot. g. vns. vard.
nepriklauso nepriklaũso vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nepriklausomybę nepriklausomýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
neprisimenu neprismenu vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. I asm.
nepritaria neprtaria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nėra nėrà vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neramu neramù bdv.,bev. g.
nerasta nèrasta vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. bev. g.
nereikalingas nereikalngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nereiškia neréiškia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nerimas nẽrimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
nerimo nermo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nerūpi nerpi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nervinis nevinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nervinis nèrvinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nervų nevų 1 dkt.,
nervų nèrvų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
nesant nẽsant vksm.,pad. es. l.
nesąmonė nesmonė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
nesėkmės nesėkms 3b, 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
nesėkmių nesėkmi 3b, 4 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
nesiekia nesiẽkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nesiekia nesekia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nesikeičia nesikečia vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.