Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
nesinori nesinóri vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. III asm.
nesiryžo nesirýžo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nesiseka nesseka vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nesisekė nessekė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nesiskiria nesskiria vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nesiskyrė nesiskýrė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nesitikėjo nesitikjo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
neskaitant neskatant vksm.,pad. es. l.
neskuba nèskuba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neslėpė nèslėpė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
neslepia nèslepia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nesu nesù vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. I asm.
nesugeba nesùgeba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nesugebėjo nesugebjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nesulaukė nesuláukė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nesuvokia nesuvõkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nesuvokia nesuvókia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nesvarbu nesvarbù bdv.,bev. g.
neša nẽša vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nėščia nėščià 4 bdv.,mot. g. vns. vard.
nešė nẽšė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nešioti nešióti vksm.,bendr.
nešti nèšti vksm.,bendr.
nešvankiai nešvánkiai prv.,
nešvankiai nešvañkiai prv.,
net ir nèt ir dll.,
net nèt dll.,
netekęs netẽkęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
neteko netẽko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
neteks netèks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
netekti netèkti vksm.,bendr.
netenka neteñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
netgi nètgi dll.,
netikėtai netiktai prv.,
netikėtas netiktas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
netiki nètiki vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
netinka netiñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
netinkamas netiñkamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
netoli netol prl.,
netoliese netolese prv.,
netrukdo netrùkdo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
netrukus netrùkus prv.,
neturėdamas neturdamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
neturėtų neturtų vksm.,tar. n. vns. III asm.
neturintys netùrintys vksm.,dlv. veik. r. es. l. vyr. g. dgs. vard.
neužtenka neužteñka vksm.,tiesiog. n. es. l. III asm.
neveikia nevekia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
neverta neveta bdv.,bev. g.
neviršija nevišija vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nežada nèžada vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nežinia nežinià prv.,
nežino nežno vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nežiūrint nežirint vksm.,pad. es. l.
nežymiai nežỹmiai prv.,
niekad niẽkad prv.,
niekada niekadà prv.,
niekados niekadõs prv.,
niekaip niẽkaip prv.,
niekas niẽkas 2 įv.,vard.
niekuo niẽkuo 2 įv.,įnag.
niekuomet niekuomèt prv.,
niekur niẽkur prv.,
niūriai niriai prv.,
nyksta nỹksta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
norėčiau norčiau vksm.,tar. n. vns. I asm.
norėdamas nordamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
norėjo norjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
norėjosi norjosi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. III asm.
norės nors vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
norėti norti vksm.,bendr.
norėtųsi nortųsi vksm.,sngr. tar. n. III asm.
nori nóri vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
noriai nóriai prv.,
norima nórima vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
norisi nórisi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. III asm.
normaliai normalia prv.,
normalu normalù bdv.,bev. g.
normalus normalùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
normas nòrmas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
nors nórs jng., dll.,
norus nórus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
nosis nósis 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
nubausti nubaũsti vksm.,bendr.
nubėgo nubgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nūdienos nūdienõs 3b dkt.,mot. g. vns. kilm.
nūdienos nū̃dienos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
nueiti nueti vksm.,bendr.
nugalėjo nugaljo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nugalėti nugalti vksm.,bendr.
nugalėtojai nugaltojai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
nugarą nùgarą 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
nuimti nuiti vksm.,bendr.
nukreipė nùkreipė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nukreipta nukreiptà 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. mot. g. vns. vard.
nukreipti nukrepti vksm.,bendr.
nukrito nukrto vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuleido nuléido vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuleisti nuléisti vksm.,bendr.
nulėmė nùlėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nulėmė nulmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.