Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
nužvelgė nùžvelgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
o õ jst., jng., dll.,
obelų obel 3a dkt.,mot. g. dgs. kilm.
objektyviai objektyvia prv.,
objektus objektùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
obuolius óbuolius 3a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
oda odà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
oda óda 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
odos odõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
odos ódos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
oficialiai oficialia prv.,
optimistiškai optimstiškai prv.,
ore orè 3 dkt.,vyr. g. vns. viet.
organas òrganas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
organizavo organizãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
organizme organizmè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
organizuoti organizúoti vksm.,bendr.
oriai õriai prv.,
orientuotis orientúotis vksm.,bendr. sngr.
paaiškėja paaiškja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
paaiškėjo paaiškjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paaiškės paaišks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
paaiškina paáiškina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
paaiškino paáiškino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paaiškinti paáiškinti vksm.,bendr.
paauglys paauglỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
paaukoti paaukóti vksm.,bendr.
pabaigoje pabaigojè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
pabėgti pabgti vksm.,bendr.
pabrango pabrángo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pabrėždamas pabrždamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
pabrėžė pabržė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pabrėžia pabržia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pabrėžiama pabržiama vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
pabrėžti pabržti vksm.,bendr.
pabučiavo pabučiãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pačias pačiàs 4 įv.,mot. g. dgs. gal.
pačius pačiùs 4 įv.,vyr. g. dgs. gal.
padarė padãrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
padarinius pãdarinius 3, 4b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
padarius padãrius vksm.,pad. būt. k. l.
padarys padarỹs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
padaryti padarýti vksm.,bendr.
padaugėjo padaugjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
padavė pàdavė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
padeda pàdeda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
padėjėjas padėjjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
padėjo padjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
padėkojo padėkójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
padėkoti padėkóti vksm.,bendr.
padengti padeñgti vksm.,bendr.
padės pads vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
padėti padti vksm.,bendr.
padėtimi padėtim 3b dkt.,mot. g. vns. įnag.
padėtyje padėtyjè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
padidėjęs padidjęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
padidėjo padidjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
padidina paddina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
padidinti paddinti vksm.,bendr.
padirbėti padirbti vksm.,bendr.
padoriai padõriai prv.,
padoriai padoria prv.,
padorių padori 4 bdv.,vyr. g. dgs. kilm.
paeiliui paeiliu prv.,
paėmė pàėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paėmus pamus vksm.,pad. būt. k. l.
pagal pãgal prl.,
pagal paga prl.,
pagalbą pagálbą 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
pagaliau pagaliaũ prv., dll.,
pagalvojo pagalvójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pagalvoti pagalvóti vksm.,bendr.
pagarbą pãgarbą 3b dkt.,mot. g. vns. gal.
pagarbiai pagarbia prv.,
pagauti pagáuti vksm.,bendr.
pagavo pagãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pageidauja pageidáuja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pageidavo pageidãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pagerbti pagebti vksm.,bendr.
pagerėjo pagerjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pagerinti pagẽrinti vksm.,bendr.
pagrasino pagrasno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pagrindinius pagrindiniùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
pagrindu pãgrindu 3b dkt.,vyr. g. vns. įnag.
pagrindus pãgrindus 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pagrįstai pagrįsta prv.,
pagrįsti pagrsti vksm.,bendr.
pagrobė pàgrobė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pagrobė pagróbė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paguldė pagudė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pailsėti pailsti vksm.,bendr.
paima pàima vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
paimti paiti vksm.,bendr.
painioti páinioti vksm.,bendr.
pajamas pãjamas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
pajėgas pãjėgas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
pajėgus pajėgùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pajudėjo pajudjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pajunta pajuñta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pajusti pajùsti vksm.,bendr.