Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
pasikliauti pasikliáuti vksm.,bendr. sngr.
pasikviesti pasikviẽsti vksm.,bendr. sngr.
pasilenkė paslenkė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasilikti pasilkti vksm.,bendr. sngr.
pasimokyti pasimókyti vksm.,bendr. sngr.
pasinaudoti pasinaudóti vksm.,bendr. sngr.
pasipriešinti pasiprešinti vksm.,bendr. sngr.
pasirašė pasirãšė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasirašyti pasirašýti vksm.,bendr. sngr.
pasireikšti pasiréikšti vksm.,bendr. sngr.
pasireiškė pasiréiškė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasireiškia pasiréiškia vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pasirengę pasireñgę vksm.,dlv. sngr. veik. r. būt. k. l. vyr. g. dgs. vard.
pasirengti pasireñgti vksm.,bendr. sngr.
pasirenka pasrenka vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pasirinko pasiriñko vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasirinkti pasiriñkti vksm.,bendr. sngr.
pasiryžęs pasirýžęs vksm.,dlv. sngr. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
pasirodymas pasiródymas 1 dkt.,sngr. vyr. g. vns. vard.
pasirodyti pasiródyti vksm.,bendr. sngr.
pasiruošti pasiruõšti vksm.,bendr. sngr.
pasirūpinti pasirpinti vksm.,bendr. sngr.
pasisakyti pasisakýti vksm.,bendr. sngr.
pasisekė passekė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasiseks pasisèks vksm.,sngr. tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
pasislėpė passlėpė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasislėpti pasislpti vksm.,bendr. sngr.
pasitaikė pasitáikė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasitaiko pasitáiko vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pasitarime pasitarimè 2 dkt.,sngr. vyr. g. vns. viet.
pasitarti pasitati vksm.,bendr. sngr.
pasitelkti pasitekti vksm.,bendr. sngr.
pasitelkus pasitekus vksm.,pad. sngr. būt. k. l.
pasitikėjimas pasitikjimas 1 dkt.,sngr. vyr. g. vns. vard.
pasitikėti pasitikti vksm.,bendr. sngr.
pasitikrinti pasitkrinti vksm.,bendr. sngr.
pasitikti pasitkti vksm.,bendr. sngr.
pasitraukė pasitráukė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasitraukti pasitráukti vksm.,bendr. sngr.
pasiūlė pasilė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasiūlymus pasilymus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pasiūlyta pasilyta vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. bev. g.
pasiuntė pàsiuntė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasiųsti pasisti vksm.,bendr.
pasivaikščioti pasiváikščioti vksm.,bendr. sngr.
pasižiūrėti pasižiūrti vksm.,bendr. sngr.
pasižymėjo pasižymjo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paskaitas pãskaitas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
paskaityti paskaitýti vksm.,bendr.
paskambinti paskabinti vksm.,bendr.
paskatino paskãtino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paskatinti paskãtinti vksm.,bendr.
paskelbtas paskélbtas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
paskelbti paskélbti vksm.,bendr.
paskelbus paskélbus vksm.,pad. būt. k. l.
paskiriant pàskiriant vksm.,pad. es. l.
paskirstyti paskrstyti vksm.,bendr.
paskirtas paskrtas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
paskirtis paskirts 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
pasklido paskldo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paskolas pãskolas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
paskubomis paskuboms prv.,
paskui pãskui prl.,
paskui pasku prv.,
paskutinius paskutiniùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
paslapčiom paslapčiõm prv.,
paslaptingai paslaptngai prv.,
paslaptingas paslaptngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
paslaptis paslapts 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
paslaugas pãslaugas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
paslaugiai paslaũgiai prv.,
paslaugiai paslaugia prv.,
pasmerkė pàsmerkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasmerkti pasmekti vksm.,bendr.
pasodino pasodno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pasroviui pasroviu prv.,
pastabas pãstabas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
pastangas pãstangas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
pastarąsias pastarsias bdv.,įvardž. mot. g. dgs. gal.
pastaruosius pastarúosius bdv.,įvardž. vyr. g. dgs. gal.
pastate pastatè 3b dkt.,vyr. g. vns. viet.
pastatytas pastatýtas 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
pastatus pãstatus 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pastebėjo pastebjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pastebėti pastebti vksm.,bendr.
pastebi pàstebi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pastebimai pastebima prv.,
pastoviai pastovia prv.,
pastovus pastovùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pasukti pasùkti vksm.,bendr.
pasveikinti pasvéikinti vksm.,bendr.
pašalinti pašãlinti vksm.,bendr.
pašalpa pašalpà 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
pašaukė pàšaukė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pašnekovas pašnekõvas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pašoko pašóko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paštu paštù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
pat pàt dll.,
pataikė patáikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pataisas pãtaisas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.