Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
ašaras ãšaras 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
aštriai aštria prv.,
aštrus aštrùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
aštuonerius aštúonerius 3a sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dgs. gal.
aštuoniasdešimt aštúoniasdešimt 1 sktv.,kiek.
aštuonis aštúonis 3 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
ateina atena vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ateiti ateti vksm.,bendr.
ateityje ateityjè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
atėmė àtėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atgaivinti atgaivnti vksm.,bendr.
atidarė atidãrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atidaryti atidarýti vksm.,bendr.
atidavė atdavė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atidėti atidti vksm.,bendr.
atiduoti atidúoti vksm.,bendr.
atidžiai atidžia prv.,
atima àtima vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atimti atiti vksm.,bendr.
atiteko atitẽko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atiteks atitèks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
atitikimo atitikmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
atitiko atitko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atitikti atitkti vksm.,bendr.
atitinka atitiñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atitinkamus atitiñkamus 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. gal.
atkakliai atkaklia prv.,
atkaklus atkaklùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
atkirto atkito vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atkovojo atkovójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atkreipė àtkreipė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atkreipia atkrepia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atkreipti atkrepti vksm.,bendr.
atkūrimą atkūrmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
atlaikyti atlaikýti vksm.,bendr.
atleidimą atleidmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
atleido atléido vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atleidžia atléidžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atleisti atléisti vksm.,bendr.
atlieka atliẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atliekamas atliẽkamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
atlikėjas atlikjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
atlikimo atlikmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
atliko atlko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atliks atlks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
atliktus àtliktus 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. dgs. gal.
atlyginti atlýginti vksm.,bendr.
atmesti atmèsti vksm.,bendr.
atmetė àtmetė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atminimui atminmui 2 dkt.,vyr. g. vns. naud.
atminti atmiñti vksm.,bendr.
atmintinai atmintina prv.,
atmintyje atmintyjè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
atnaujinti atnaũjinti vksm.,bendr.
atneša àtneša vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atnešė àtnešė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atnešti atnèšti vksm.,bendr.
atokiai atokia prv.,
atokiai atókiai prv.,
atostogas atóstogas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
atpažino atpažno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atpažinti atpažnti vksm.,bendr.
atradimas atradmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
atrado atrãdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atranda atrañda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atrankos atrankõs 3b dkt.,mot. g. vns. kilm.
atrasti atràsti vksm.,bendr.
atremti atreti vksm.,bendr.
atrinkti atriñkti vksm.,bendr.
atrodė atródė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atrodys atródys vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
atrodyti atródyti vksm.,bendr.
atrodo atródo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsakė atsãkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsakingai atsakngai prv.,
atsakymus atsãkymus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
atsakys atsakỹs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
atsakyti atsakýti vksm.,bendr.
atsako atsãko vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsakomybė atsakomýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
atsargas ãtsargas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
atsargiai atsargia prv.,
atsargus atsargùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
atsidūrė atsidrė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsiduria atsduria vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsidurti atsidùrti vksm.,bendr. sngr.
atsiduso atsidùso vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsiėmė atsėmė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsigauti atsigáuti vksm.,bendr. sngr.
atsigręžė atsgręžė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsigulė atsgulė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsiimti atsiiti vksm.,bendr. sngr.
atsikratyti atsikratýti vksm.,bendr. sngr.
atsilieka atsiliẽka vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsiliepė atsliepė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsiliepia atsiliẽpia vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsiliepimų atsiliepmų 2 dkt.,sngr. vyr. g. dgs. kilm.
atsiliepti atsiliẽpti vksm.,bendr. sngr.
atsiliko atsilko vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsiminti atsimiñti vksm.,bendr. sngr.