Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
patalpas pãtalpas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
patarė pàtarė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
patarėjas patarjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pataria pàtaria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
patarimus patarimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pateikė pàteikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pateikiamas patekiamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
pateiktas pàteiktas 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
pateiktus pàteiktus 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. dgs. gal.
pateisinti patéisinti vksm.,bendr.
pateko patẽko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
patekti patèkti vksm.,bendr.
patenkino paténkino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
patenkinti paténkinti vksm.,bendr.
patiems patems 4 įv.,vyr. g. dgs. naud.
patikėjo patikjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
patikimas pàtikimas 3, 4b bdv.,vyr. g. vns. vard.
matėsi mãtėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
patiko patko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
patikrinus patkrinus vksm.,pad. būt. k. l.
patikslinti patkslinti vksm.,bendr.
patikti patkti vksm.,bendr.
patinka patiñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
patiria pàtiria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
patirti patrti vksm.,bendr.
patirtimi patirtim 3b dkt.,mot. g. vns. įnag.
patirtus patrtus 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. dgs. gal.
patyrė patýrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
patyrę patýrę vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. dgs. vard.
patyrimo patyrmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
patobulinti patóbulinti vksm.,bendr.
patogiai patõgiai prv.,
patogiai patogia prv.,
patogu patogù bdv.,bev. g.
patogus patogùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
patraukė patráukė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
patraukia patráukia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
patrauklus patrauklùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
patvirtinančius patvrtinančius vksm.,dlv. veik. r. es. l. vyr. g. dgs. gal.
patvirtinimo patvrtinimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
patvirtintas patvrtintas 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
patvirtinti patvrtinti vksm.,bendr.
paukščius paukščiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
paukštis paũkštis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pavadinimas pavadnimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pavaduojantis pavadúojantis vksm.,dlv. veik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
pavaduotojas pavadúotojas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pavaizduoti pavaizdúoti vksm.,bendr.
pavardes pãvardes 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
pavasarį pavãsarį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
pavedė pàvedė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paveikė pàveikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paveikslus pavéikslus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
paveikti pavekti vksm.,bendr.
pavėjui pavjui prv.,
pavėjui pavėju prv.,
paveldėjimo paveldjimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
paveldėjo pavéldėjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paveldėjo paveldjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pavėluotai pavėlúotai prv.,
paverčia pavečia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pavertė pàvertė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pavesti pavèsti vksm.,bendr.
pavidalu pavdalu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
pavieniai paviẽniai 2 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
paviršius pavišius 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pavirto pavito vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pavydėti pavydti vksm.,bendr.
pavydo pavỹdo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
pavydžiai pavỹdžiai prv.,
pavydžiai pavydžia prv.,
pavyko pavỹko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pavyks pavỹks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
pavyksta pavỹksta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pavyzdžius pãvyzdžius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pavogė pàvogė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pavogti pavõgti vksm.,bendr.
pavojingas pavojngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pavojus pavojùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pažadėjo pažadjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pažadino pažãdino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pažadų pažad 3b dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
pažaisti pažasti vksm.,bendr.
pažangos pažangõs 3b dkt.,mot. g. vns. kilm.
pažeidė pàžeidė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pažeidimus pažeidimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pažeidžia pažedžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pažeidžiant pažedžiant vksm.,pad. es. l.
pažeisti pažesti vksm.,bendr.
pažeistos pàžeistos 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. mot. g. dgs. vard.
pažinimo pažinmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
pažino pažno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pažinojo pažinójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pažinti pažnti vksm.,bendr.
pažiūrėjo pažiūrjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pažiūros pažiūrõs 3b dkt.,mot. g. vns. kilm.
pažįsta pažsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pažįstamas pažstamas 3a, 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pažymą pãžymą 3b dkt.,mot. g. vns. gal.
pažymėjimas pažymjimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.