Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
pirmus prmus 3 sktv.,kelint. vyr. g. dgs. gal.
pirštu pirštù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
pirštus pirštùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pirties pirtiẽs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
pykdyti pýkdyti vksm.,bendr.
pykti pỹkti vksm.,bendr.
pyktis pỹktis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pjauti pjáuti vksm.,bendr.
plačiai plačia prv.,
plačiąja plačija bdv.,įvardž. mot. g. vns. įnag.
plačiu plačiù 4 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
planavimo planãvimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
planavo planãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
planuoja planúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
planuoti planúoti vksm.,bendr.
planus planùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
platinti plãtinti vksm.,bendr.
platus platùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
plaukai plauka 3 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
plaukė plaũkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
plaukia plaũkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
plaukioti pláukioti vksm.,bendr.
plaukti plaũkti vksm.,bendr.
plaukus pláukus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
plauti pláuti vksm.,bendr.
plečiasi plẽčiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
plėsti plsti vksm.,bendr.
plėstis plstis vksm.,bendr. sngr.
plėšikai plėškai 2 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
plėtojant plėtójant vksm.,pad. es. l.
plėtoti plėtóti vksm.,bendr.
plėtra plėtrà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
plinta pliñta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
plisti plsti vksm.,bendr.
plyšį plỹšį 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
plytinis plytnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
plytinis plỹtinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
plytų plỹtų 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
plokščių plõkščių 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
plonučiu plonučiù 2 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
plotis plõtis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
plotus plótus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
plunksnų plùnksnų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
pluoštas plúoštas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
po prl.,
pobūdis póbūdis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
poelgis póelgis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
poema poemà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
poetas poètas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
poezija poèzija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
poilsio póilsio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
pojaunis pójaunis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pojūčių pójūčių 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
pokalbis pókalbis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pokario pókario 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
pokyčius pókyčius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
policija polcija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
policininkas polcininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
polinkis pólinkis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
politinius poltinius 1 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
pomidorų pomidòrų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
ponas põnas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ponia ponià 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
popierius põpierius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
popietę pópietę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
popiežius pópiežius 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
populiarus populiarùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pora porà 3, 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
porą põrą 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
porą pórą 3 dkt.,mot. g. vns. gal.
poreikius póreikius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
poryt porýt prv.,
poros porõs 3, 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
postus postùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
poveikis póveikis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
poza pozà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
pozicijas pozcijas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
požiūriu póžiūriu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
požymius póžymius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
prabangos prabangõs 3b dkt.,mot. g. vns. kilm.
prabėgo prabgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prabilo prablo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prabilti prablti vksm.,bendr.
prabyla prabỹla vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pradeda pràdeda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pradedama pràdedama vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
pradėjo pradjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pradėjus pradjus vksm.,pad. būt. k. l.
pradės prads vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
pradėtas pradtas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
pradėti pradti vksm.,bendr.
pradinė pradnė 2 bdv.,mot. g. vns. vard.
pradininkas pradiniñkas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pradžioje pradžiojè 4 dkt.,mot. g. vns. viet.
praeis praes vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
praeityje praeityjè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
praėjus prajus vksm.,pad. būt. k. l.
praktika prãktika 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
praktinis prãktinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
praktiškai prãktiškai prv.,