Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
priklauso priklaũso vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
priklausomybė priklausomýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
prilygsta prilýgsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
primena prmena vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
primesti primèsti vksm.,bendr.
priminė prminė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
priminti primiñti vksm.,bendr.
priminti primnti vksm.,bendr.
principus prncipus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pripažino pripažno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pripažintas pripažntas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
pripažinti pripažnti vksm.,bendr.
pripažįsta pripažsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
priprasti pripràsti vksm.,bendr.
prireikė prreikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. III asm.
prireikus prirekus vksm.,pad. būt. k. l.
prisideda prisdeda vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
prisidėti prisidti vksm.,bendr. sngr.
prisiimti prisiiti vksm.,bendr. sngr.
prisijungė prisijùngė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prisijungti prisijùngti vksm.,bendr. sngr.
prisimena prismena vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
prisiminė prisminė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prisiminti prisimiñti vksm.,bendr. sngr.
prisipažino prisipažno vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prisipažįsta prisipažsta vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
prisistatė prisistãtė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prisitaikyti prisitáikyti vksm.,bendr. sngr.
priskiria prskiria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
priskiriami priskiriam 3, 4b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. vard.
priskirti priskrti vksm.,bendr.
pristatė pristãtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pristatyti pristatýti vksm.,bendr.
pristato pristãto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pritaikius pritáikius vksm.,pad. būt. k. l.
pritarė prtarė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pritaria prtaria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pritarta pritartà vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. bev. g.
pritarti pritati vksm.,bendr.
pritrūko pritrko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
privačias privačiàs 4 bdv.,mot. g. dgs. gal.
privalėjo privaljo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
privalės privals vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
privalo privãlo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
privalomas privãlomas 1 vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
priverčia privečia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
priverstas prverstas 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
priversti privesti vksm.,bendr.
privertė prvertė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prižiūrėti prižiūrti vksm.,bendr.
prižiūri prižiri vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
problemas problemàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
procedūras procedūràs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
procentais proceñtais 2 dkt.,vyr. g. dgs. įnag.
procentais pròcentais 1 dkt.,vyr. g. dgs. įnag.
procentas proceñtas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
procentas pròcentas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
procento proceñto 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
procento pròcento 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
procentus procentùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
procentus pròcentus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
procentų proceñtų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
procentų pròcentų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
procesus procesùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
produktus produktùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
profesionaliai profesionalia prv.,
proga progà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
proga próga 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
prognozuoti prognozúoti vksm.,bendr.
programas programàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
projektus projektùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
prospekte prospektè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
protarpiais prótarpiais prv.,
protesto protèsto 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
protėvių prótėvių 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
protingai protngai prv.,
protingas protngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
protu protù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
provincijos proviñcijos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
provincijos provncijos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
proza prozà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
puiki puik 4 bdv.,mot. g. vns. vard.
puikiai pukiai prv.,
puikus puikùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pulkas pukas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pulti pùlti vksm.,bendr.
punktus pùnktus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
puodą púodą 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
puola púola vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
puolė púolė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
puolėjas puoljas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
puoselėti púoselėti vksm.,bendr.
puošia puõšia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
purvo puvo 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
pusantro pusañtro sktv.,kiek. vyr. g. vns. kilm.
puse pusè 2 dkt.,mot. g. vns. įnag.
puses pusès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
pusėtinas pustinas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pusiau pusiáu prv.,
pusiausvyra pusiáusvyra 1 dkt.,mot. g. vns. vard.