Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
puslapyje pùslapyje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
pusmečio pùsmečio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
puspenkto puspeñkto sktv.,kiek. vyr. g. vns. kilm.
pustrečio pustrẽčio sktv.,kiek. vyr. g. vns. kilm.
pusvalandį pùsvalandį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
racionaliai racionalia prv.,
radijas rãdijas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
radikaliai radikalia prv.,
rado rãdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ragina rãgina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ragino rãgino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
raida raidà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
raides raidès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
raidžių radžių 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
raiškiai raškiai prv.,
raiškiai ráiškiai prv.,
raiškos raiškõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
rajonus rajonùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
ramiai ramia prv.,
ramiau ramiaũ prv.,aukšt. l.
ramybė ramýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
ramu ramù bdv.,bev. g.
ramus ramùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
randa rañda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ranka rankà 2 dkt.,mot. g. vns. įnag.
rankas rankàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
rankenų ranken 3b dkt.,mot. g. dgs. kilm.
rankenų rañkenų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
rankinę rañkinę 1 bdv.,mot. g. vns. gal.
ras ràs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
rastas rãstas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
rasti ràsti vksm.,bendr.
rastis ràstis vksm.,bendr. sngr.
rašant rãšant vksm.,pad. es. l.
rašė rãšė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rašybos rašýbos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
rašyti rašýti vksm.,bendr.
rašytojas rašýtojas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
rašo rãšo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
raštu raštù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
raštus raštùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
ratus ratùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
raudona raudonà 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
raudona raudóna 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
raudonai raudona prv.,
raudonai raudónai prv.,
raudonais raudonas 3 bdv.,vyr. g. dgs. įnag.
raudonais raudónais 1 bdv.,vyr. g. dgs. įnag.
raudonas raudónas 1, 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
raudoną raudóną 1, 3 bdv.,vyr. g. vns. gal.
raudoni raudon 3 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
raudoni raudóni 1 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
raudono raudóno 1, 3 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
raudonos raudónos 1, 3 bdv.,mot. g. dgs. vard.
raudonos raudonõs 3 bdv.,mot. g. vns. kilm.
raudonu raudónu 1, 3 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
raudonų raudon 3 bdv.,mot. g. dgs. kilm.
raudonų raudónų 1 bdv.,mot. g. dgs. kilm.
raumenis raũmenis 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
reaguoti reagúoti vksm.,bendr.
reakcija reãkcija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
realiai realia prv.,
realybė realýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
realus realùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
rečiau rečiaũ prv.,aukšt. l.
redagavo redagãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
redakcija redãkcija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
redaktorius redãktorius 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
regėjimo regjimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
regėti regti vksm.,bendr.
regi rẽgi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
registracijos registrãcijos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
registruoti registrúoti vksm.,bendr.
reguliariai reguliaria prv.,
reguliuoja reguliúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
reguliuoti reguliúoti vksm.,bendr.
reikalaujama reikaláujama vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
reikalauti reikaláuti vksm.,bendr.
reikalavimus reikalãvimus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
reikalingus reikalngus 1 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
reikalu rekalu 3b dkt.,vyr. g. vns. įnag.
reikalus rekalus 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
reikėjo reikjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. III asm.
reikės reiks vksm.,tiesiog. n. būs. l. III asm.
reikėtų reiktų vksm.,tar. n. III asm.
reikia rekia vksm.,tiesiog. n. es. l. III asm.
reikiamus rekiamus 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. gal.
reikmėms reikmms 4 dkt.,mot. g. dgs. naud.
reiks reks vksm.,tiesiog. n. būs. l. III asm.
reikšmė reikšm 3 dkt.,mot. g. vns. vard.
reikšmes réikšmes 3 dkt.,mot. g. dgs. gal.
reikšmingas reikšmngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
reikšti réikšti vksm.,bendr.
reikštų réikštų vksm.,tar. n. vns. III asm.
reiškė réiškė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
reiškia réiškia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
reiškinius réiškinius 3a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
rėkauti rkauti vksm.,bendr.
rėkia rkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
reklama reklamà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.