Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
rekomenduoti rekomendúoti vksm.,bendr.
rėmė rmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rėmėjai rėmjai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
rėmėsi rmėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
remia rẽmia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
remiantis rẽmiantis vksm.,pad. sngr. es. l.
remontuoti remontúoti vksm.,bendr.
remti reti vksm.,bendr.
remtinų remtin 3b vksm.,dlv. reik. vyr. g. dgs. kilm.
remtis retis vksm.,bendr. sngr.
rėmus rmus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
rengė reñgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rengėjai rengjai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
rengėsi reñgėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rengia reñgia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
rengiamas reñgiamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
rengiant reñgiant vksm.,pad. es. l.
rengiasi reñgiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
renginius reñginius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
rengti reñgti vksm.,bendr.
rengtis reñgtis vksm.,bendr. sngr.
renka reñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
renkasi reñkasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
restorane restoranè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
retai reta prv.,
retas rẽtas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
retkarčiais rẽtkarčiais prv.,
retų ret 4 bdv.,vyr. g. dgs. kilm.
rezultatus rezultatùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
režimo režmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
režisierius režisiẽrius 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ribas ribàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
riboja ribója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ribose ribosè 4 dkt.,mot. g. dgs. viet.
riboti ribóti vksm.,bendr.
riebiai riebia prv.,
riktelėjo rktelėjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rimta rimtà 4, 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
rimtai rimta prv.,
rimtas rmtas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
rimtas ritas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
rimtą rmtą 3 bdv.,vyr. g. vns. gal.
rimtą ritą 4 bdv.,vyr. g. vns. gal.
rimtų rimt 4, 3 bdv.,mot. g. dgs. kilm.
rinka rnka 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
rinka rinkà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
rinkai rnkai 1 dkt.,mot. g. vns. naud.
rinkai riñkai 2 dkt.,mot. g. vns. naud.
rinką rnką 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
rinką riñką 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
rinkėjus rinkjus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
rinkimus rinkimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
rinkinys rinkinỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
rinko riñko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rinkoje rnkoje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
rinkoje riñkoje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
rinkos rnkos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
rinkos riñkos 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
rinkose rnkose 1 dkt.,mot. g. dgs. viet.
rinkose riñkose 2 dkt.,mot. g. dgs. viet.
rinkosi riñkosi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rinkti riñkti vksm.,bendr.
rinktinė rinktnė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
ritmą rtmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
rizikuoti rizikúoti vksm.,bendr.
ryšius ryšiùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
ryškėja ryškja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ryškiai rỹškiai prv.,
ryškus ryškùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
ryt rýt prv.,
rytas rýtas 3 dkt.,vyr. g. vns. vard.
rytdienos rýtdienos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
rytoj rytój prv.,
rytus rýtus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
ryžosi rýžosi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rodė ródė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rodiklius rodikliùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
rodyklė rodỹklė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
rodo ródo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
romane romanè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
rožė rõžė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
rūbus rūbùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
ruduo ruduõ 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
rugpjūtį rugpjtį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
rugsėjį rugsjį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
rūgščiai rūgščia prv.,
rūgšties rūgštiẽs 3 dkt.,mot. g. vns. kilm.
rūkas rkas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
rūkyti rūkýti vksm.,bendr.
rūko rko 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
rungtynes rungtynès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
rungtyniauti rungtyniáuti vksm.,bendr.
ruošėsi ruõšėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ruošia ruõšia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ruošiasi ruõšiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ruošti ruõšti vksm.,bendr.
rūpėjo rūpjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
rūpesčius rpesčius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
rūpestingai rūpestngai prv.,
rūpi rpi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.