Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
rūpinasi rpinasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
rūpintis rpintis vksm.,bendr. sngr.
rūsčiai rsčiai prv.,
rūsčiai rsčiai prv.,
rūsyje rūsyjè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
rūstų rstų 4 bdv.,vyr. g. vns. gal.
rūstų rstų 3 bdv.,vyr. g. vns. gal.
rūšis rūšìs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
rūšis ršis 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
sakinys sakinỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
sakyti sakýti vksm.,bendr.
sako sãko vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sakoma sãkoma vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
saldus saldùs 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
saldžiai saldžia prv.,
salėje sãlėje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
samprata sámprata 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
samprotavimai sámprotavimai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
samprotavo sámprotavo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
samprotavo samprotãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sandara sándara 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
sankryžoje sánkryžoje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
santykius sántykius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
santrauka sántrauka 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
santuoka sántuoka 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
santūriai santūria prv.,
sapnas sãpnas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
sargybiniai sargýbiniai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
sau sáu įv.,naud.
saugiai saũgiai prv.,
saugo sáugo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
saugojo sáugojo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
saugos saugõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
saugoti sáugoti vksm.,bendr.
saugus saugùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
saulė sáulė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
saulėlydžio saullydžio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
saulėtas sáulėtas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
saulėtas saultas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sausai sausa prv.,
sausakimšas saũsakimšas 3, 4b bdv.,vyr. g. vns. vard.
sausakimšas sausãkimšas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sausas saũsas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sausį saũsį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
savaime saváime prv.,
savaip savap prv.,
savaites saváites 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
savaitgalį saváitgalį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
savanaudis savanaũdis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
savarankiškai savarañkiškai prv.,
savarankiškas savarañkiškas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
savininkas sãvininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
savininkas saviniñkas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
saviškius saviškiùs 2 įv.,vyr. g. dgs. gal.
savitai savita prv.,
savitas sãvitas 3b bdv.,vyr. g. vns. vard.
savivaldybėje savivaldýbėje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
savybes savýbes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
savotiška savótiška 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
savotiškai savótiškai prv.,
savus savùs 4 įv.,vyr. g. dgs. gal.
sąjunga sjunga 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
sąlygas slygas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
sąlygiškai slygiškai prv.,
sąlygoja slygoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sąmojingai smojingai prv.,
sąmojingai sąmojngai prv.,
sąmonėje smonėje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
sąmoningai smoningai prv.,
sąmoningai sąmonngai prv.,
sąmoningas smoningas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sąmoningas sąmonngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sąrašus srašus 3a, 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
sąsajų ssajų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
sąskaitas sskaitas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
sąveika sveika 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
sąžiningai sžiningai prv.,
sąžiningai sąžinngai prv.,
sąžiningas sžiningas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sąžiningas sąžinngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
seka sẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sekasi sẽkasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sekė sẽkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sekmadienis sekmãdienis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
sėkmingai sėkmngai prv.,
sekti sèkti vksm.,bendr.
senąsias sensias bdv.,įvardž. mot. g. dgs. gal.
senelis senẽlis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
seniai senia prv.,
senis sẽnis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
seniūnijos seniūnjos 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
senoviškas senóviškas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
senus senùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
septynerius septýnerius 3a sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dgs. gal.
septynias septýnias 3 sktv.,kiek. mot. g. dgs. gal.
septyniasdešimt septýniasdešimt 1 sktv.,kiek.
serga sega vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sėsti ssti vksm.,bendr.
sesuo sesuõ 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
sėti sti vksm.,bendr.