Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
siaubingai siaubngai prv.,
siauras siaũras 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sieja seja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
siejo sejo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
siekė siẽkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
siekė sekė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
siekia siẽkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
siekia sekia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
siekius siekiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
siekti siẽkti vksm.,bendr.
siekti sekti vksm.,bendr.
sielas selas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
sienas senas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
sieti seti vksm.,bendr.
sietinas setinas 3a vksm.,dlv. reik. vyr. g. vns. vard.
silpnai silpna prv.,
silpnas sipnas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sirgo sigo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
situacija situãcija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
siūlė silė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
siūlymas silymas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
siūlyti silyti vksm.,bendr.
siūlo silo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
siunčia siuñčia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
siuntė siuñtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
siūti siti vksm.,bendr.
siųsti sisti vksm.,bendr.
sykius sykiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
skaičiuoti skaičiúoti vksm.,bendr.
skaičius skačius 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
skaidrinti skáidrinti vksm.,bendr.
skaidrinti skadrinti vksm.,bendr.
skaidrus skaidrùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
skaitė skatė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
skaityti skaitýti vksm.,bendr.
skaitytojus skaitýtojus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
skaito skato vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skamba skaba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skambino skabino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
skambinti skabinti vksm.,bendr.
skanus skanùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
skatina skãtina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skatino skãtino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
skatinti skãtinti vksm.,bendr.
skauda skaũda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skaudu skaudù bdv.,bev. g.
skaudžiai skaũdžiai prv.,
skausmingai skausmngai prv.,
skausmingas skausmngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
skausmus skausmùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
skelbia skélbia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skelbiamas skélbiamas 3a vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
skelbti skélbti vksm.,bendr.
skersmuo skersmuõ 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
skiria skria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skiriamas skriamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
skiriasi skriasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skirs skis vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
skirstymo skrstymo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
skirstyti skrstyti vksm.,bendr.
skirtas skrtas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
skirti skrti vksm.,bendr.
skirtingai skirtngai prv.,
skirtingus skirtngus 1 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
skirtis skrtis vksm.,bendr. sngr.
skirtumas skrtumas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
skylė skyl 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
skyrė skýrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
skyrius skyriùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
skystas skýstas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
skystis skỹstis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
sklandžiai sklañdžiai prv.,
skleisti sklesti vksm.,bendr.
sklido skldo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sklinda skliñda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sklypus sklypùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
skolas skolàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
skolingas skolngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
skolintis skõlintis vksm.,bendr. sngr.
skolos skolõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
skonis skõnis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
skonį skõnį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
skraidyti skraidýti vksm.,bendr.
skrido skrdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
skristi skrsti vksm.,bendr.
skrydžių skrỹdžių 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
skuba skùba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skubėjo skubjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
skubėti skubti vksm.,bendr.
skubiai skubia prv.,
skundėsi skùndėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
skundus skundùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
skundžiasi skùndžiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
skurdo skudo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
skųstis skstis vksm.,bendr. sngr.
slapčia slapčià prv.,
slaptai slapta prv.,
slaptas slãptas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
slegia slẽgia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
slėgio slgio 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.