Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
slenkstį sleñkstį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
slėpė slpė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
slepia slẽpia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
slepiasi slẽpiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
slėpti slpti vksm.,bendr.
slidinėjimo slidinjimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
slypi slỹpi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sluoksniu slúoksniu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
smagiai smagia prv.,
smagu smagù bdv.,bev. g.
smarkiai smakiai prv.,
smegenis smẽgenis 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
smėlėto smėlto 1 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
smėlinis smėlnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
smėlinis smlinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
smėliu smėliù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
smogė smõgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
smūgį smgį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
smuko smùko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
smulkiai smùlkiai prv.,
smulkius smùlkius 3 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
smulkmenų smùlkmenų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
smurtą smùrtą 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
sniegu sniegù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
snūduriuoti snū̃duriuuoti vksm.,bendr.
snūduriuoti snūduriúoti vksm.,bendr.
socialinius sociãlinius 1 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
sode sodè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
sodinti sodnti vksm.,bendr.
sodyboje sodýboje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
sodriai sõdriai prv.,
sodriai sódriai prv.,
sostinėje sóstinėje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
sotus sótus 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
spalį spãlį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
spalvas spalvàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
sparnus sparnùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
spaudė spáudė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
spaudimą spaudmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
spaudoje spaudojè 4 dkt.,mot. g. vns. viet.
spaudžia spáudžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
spausdino spáusdino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
spausdinti spáusdinti vksm.,bendr.
spausti spáusti vksm.,bendr.
spaustuvės spáustuvės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
spaustuvės spaustùvės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
spąstus spstus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
specialiai specialia prv.,
specialistus specialistùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
specialius specialiùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
spėja spja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
spėjo spjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
spektaklius spektakliùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
spėlioti spėlióti vksm.,bendr.
spėti spti vksm.,bendr.
spindulius spiñdulius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
sportas spòrtas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
sportuoti sportúoti vksm.,bendr.
sprendė spréndė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sprendimus sprendimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
sprendžia spréndžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
spręsti sprsti vksm.,bendr.
sprogo sprógo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
srautas sraũtas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
srityje srityjè 4 dkt.,mot. g. vns. viet.
sriubos sriubõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
stabdyti stabdýti vksm.,bendr.
stabdo stãbdo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
stabilumo stabilùmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
stačiai stačia prv.,
stadione stadionè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
staiga staigà prv.,
staigiai stagiai prv.,
stalas stãlas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
stambiu stambiù 4 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
statė stãtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
statinys statinỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
statistika statstika 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
statyba statýba 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
statyti statýti vksm.,bendr.
stato stãto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
status statùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
statusą stãtusą 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
stebėjo stebjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
stebėti stebti vksm.,bendr.
stebėtis stebtis vksm.,bendr. sngr.
stebėtojų stebtojų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
stebi stẽbi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
stebina stẽbina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
stebuklas stebùklas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
steigti stegti vksm.,bendr.
stengėsi sténgėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
stengiasi sténgiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
stengtis sténgtis vksm.,bendr. sngr.
stiklo stklo 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
stiliumi stliumi 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
stinga stiñga vksm.,tiesiog. n. es. l. III asm.
stiprėja stiprja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
stipri stipr 4 bdv.,mot. g. vns. vard.
stipriai stipria prv.,