Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
stiprinti stprinti vksm.,bendr.
stiprybės stiprýbės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
stiprus stiprùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
stygiaus stỹgiaus 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
stogu stógu 3 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
stoja stója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
stojo stójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
storas stóras 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
storis stõris 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
stoti stóti vksm.,bendr.
stotyje stotyjè 4 dkt.,mot. g. vns. viet.
stovėjimo stovjimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
stovėjo stovjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
stovėti stovti vksm.,bendr.
stovi stóvi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
stovykloje stovỹkloje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
straipsnius stráipsnius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
strategija stratègija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
stropiai strõpiai prv.,
struktūra struktūrà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
stuburo stùburo 3b dkt.,vyr. g. vns. kilm.
studentus studentùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
studijas stùdijas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
studijavo studijãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
studijuoja studijúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
studijuoti studijúoti vksm.,bendr.
stumia stùmia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
suabejoti suabejóti vksm.,bendr.
suaugusieji suáugusieji vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. įvardž. vyr. g. dgs. vard.
sudarė sudãrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sudarys sudarỹs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
sudarytas sudarýtas 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
sudaryti sudarýti vksm.,bendr.
sudaro sudãro vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sudegė sùdegė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sudeginti sudẽginti vksm.,bendr.
suderinus sudẽrinus vksm.,pad. būt. k. l.
sudėti sudti vksm.,bendr.
sudėtingas sudėtngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sudėtis sudėts 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
sudėtyje sudėtyjè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
sudomino sudõmino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sudominti sudõminti vksm.,bendr.
suėmė sùėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
suformuluoti suformulúoti vksm.,bendr.
suformuoti suformúoti vksm.,bendr.
sugadinti sugadnti vksm.,bendr.
sugalvojo sugalvójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sugalvoti sugalvóti vksm.,bendr.
sugeba sùgeba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sugebėjimą sugebjimą 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
sugebėti sugebti vksm.,bendr.
sugrąžinti sugrąžnti vksm.,bendr.
sugriovė sugrióvė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sugrįš sugrš vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
sugrįžo sugržo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sugrįžta sugržta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sugrįžti sugržti vksm.,bendr.
suimti suiti vksm.,bendr.
sujungti sujùngti vksm.,bendr.
suka sùka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sukako sukãko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. III asm.
sukanka sukañka vksm.,tiesiog. n. es. l. III asm.
sukasi sùkasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sukaupti sakaũpti vksm.,bendr.
sukėlė suklė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sukelia sùkelia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sukelti sukélti vksm.,bendr.
suknele suknelè 2 dkt.,mot. g. vns. įnag.
suko sùko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sukosi sùkosi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sukrėtė sùkrėtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sukti sùkti vksm.,bendr.
suktis sùktis vksm.,bendr. sngr.
sukuria sùkuria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sukurtas sukùrtas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
sulaikė sulakė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sulaikytas sulaikýtas 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
sulaikyti sulaikýti vksm.,bendr.
sulaukęs suláukęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
sulaukti suláukti vksm.,bendr.
sulčių sùlčių 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
sumaišyti sumaišýti vksm.,bendr.
sumanė sumãnė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sumaniai sumania prv.,
sumas sumàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
sumažėja sumažja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sumažėjo sumažjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sumažėti sumažti vksm.,bendr.
sumažinti sumãžinti vksm.,bendr.
sumoka sumóka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sumokėjo sumokjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sumokėti sumokti vksm.,bendr.
sumušė sùmušė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sunaikino sunaikno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sunaikinti sunaiknti vksm.,bendr.
sunkiai suñkiai prv.,
sunkius sunkiùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
sunku sunkù bdv.,bev. g.
sunkumus sunkumùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.