Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
sūnus snus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
suolo súolo 3 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
supažindinti supažndinti vksm.,bendr.
supilti suplti vksm.,bendr.
supranta suprañta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
suprantamas suprañtamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
supras supràs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
suprasti supràsti vksm.,bendr.
supratimą supratmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
suprato suprãto vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
surado surãdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
suranda surañda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sureguliuoti sureguliúoti vksm.,bendr.
surengė sùrengė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
surengtas sùrengtas 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
surengti sureñgti vksm.,bendr.
surinkti suriñkti vksm.,bendr.
susidaryti susidarýti vksm.,bendr. sngr.
susidaro susidãro vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
susideda susdeda vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
susidomėjimą susidomjimą 1 dkt.,sngr. vyr. g. vns. gal.
susidomėjo susidomjo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susidoroti susidoróti vksm.,bendr. sngr.
susidūrė susidrė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susiduria susduria vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
susidurti susidùrti vksm.,bendr. sngr.
susieti suseti vksm.,bendr.
susiję susję vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. dgs. vard.
susikalbėti susikalbti vksm.,bendr. sngr.
susikaupti susikaũpti vksm.,bendr. sngr.
susiklostė susiklóstė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susikūrė susikrė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susikurti susikùrti vksm.,bendr. sngr.
susilaikyti susilaikýti vksm.,bendr. sngr.
susilieja susileja vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
susimąstyti susimąstýti vksm.,bendr. sngr.
susimokėti susimokti vksm.,bendr. sngr.
susipažino susipažno vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susipažinti susipažnti vksm.,bendr. sngr.
susirado susirãdo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susirenka susrenka vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. dgs. III asm.
susirgo susigo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susirgti susigti vksm.,bendr.
susirinko susiriñko vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susirinkti susiriñkti vksm.,bendr. sngr.
susitaikyti susitáikyti vksm.,bendr. sngr.
susitarė sustarė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susitarimus susitarimùs 2 dkt.,sngr. vyr. g. dgs. gal.
susitarti susitati vksm.,bendr. sngr.
susitikimus susitikimùs 2 dkt.,sngr. vyr. g. dgs. gal.
susitiko susitko vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
susitikti susitkti vksm.,bendr. sngr.
susitinka susitiñka vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
susitvarkyti susitvarkýti vksm.,bendr. sngr.
suskaičiuoti suskaičiúoti vksm.,bendr.
suskirstyti suskrstyti vksm.,bendr.
sustabdė sustãbdė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sustiprėjo sustiprjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sustiprina sustprina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sustiprino sustprino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sustiprinti sustprinti vksm.,bendr.
sustoja sustója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sustojo sustójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sustoti sustóti vksm.,bendr.
sušaukti sušaũkti vksm.,bendr.
sušuko sušùko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sušvelninti sušveninti vksm.,bendr.
sutampa sutapa vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sutapo sutãpo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sutarė sùtarė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sutartis sùtartis 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
sutaupyti sutaupýti vksm.,bendr.
suteikė sùteikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
suteikia sutekia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
suteiks suteks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
suteiktas sùteiktas 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
suteikti sutekti vksm.,bendr.
sutelkti sutekti vksm.,bendr.
sutemus sutẽmus vksm.,pad. būt. k. l.
sutiko sutko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sutikti sutkti vksm.,bendr.
sutinka sutiñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sutriko sutrko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sutrinka sutriñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
sutrukdė sutrùkdė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sutrukdyti sutrukdýti vksm.,bendr.
sutuoktinių sutuoktnių 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
sutvarkyti sutvarkýti vksm.,bendr.
suvienyti suviẽnyti vksm.,bendr.
suvienyti suvíenyti vksm.,bendr.
suvokė sùvokė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
suvokė suvókė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
suvokia suvõkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
suvokia suvókia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
suvokiamas suvókiamas 3a vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
suvokti suvõkti vksm.,bendr.
suvokti suvókti vksm.,bendr.
sužaidė sùžaidė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sužalojimų sužalójimų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
sužalojo sužalójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.