Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
sužeidė sùžeidė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
sužeistas sùžeistas 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
sužeisti sužesti vksm.,bendr.
sužinoti sužinóti vksm.,bendr.
svajoja svajója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
svajojo svajójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
svajones svajonès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
svajoti svajóti vksm.,bendr.
svarbą svabą 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
svarbius svarbiùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
svarstė svastė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
svarstymas svastymas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
svarstyti svarstýti vksm.,bendr.
svarsto svasto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
svečius svečiùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
sveikas svekas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
sveikata sveikatà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
svetainėje svetanėje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
svetimus svẽtimus 3b bdv.,vyr. g. dgs. gal.
sviestu svestu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
svyravo svyrãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
svyruoja svyrúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
svogūnų svognų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
svorį svõrį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
šakas šakàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
šalia šalià prl.,
šalin šaliñ prv.,
šalis šals 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
šalta šálta bdv.,bev. g.
šalti šalt 3 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
šaltinius šaltiniùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
šaltu šáltu 3 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
šaudyti šáudyti vksm.,bendr.
šaukė šaũkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
šaukia šaũkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
šaukti šaũkti vksm.,bendr.
šeimas šeimàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
šeimininkas šeiminiñkas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
šešėlis šešlis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
šešerius šẽšerius 3b sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dgs. gal.
šešiasdešimt šẽšiasdešimt 1 sktv.,kiek.
šešis šešs 4 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
šeštadienį šeštãdienį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
šiaip sau šiap sau prv.,
šiaip taip šiaip tap prv.,
šiaip šiap prv.,
šiandien šiañdien prv.,
šiaurinėje šiaurnėje 2 bdv.,mot. g. vns. viet.
šiąnakt šinakt prv.,
šiek tiek šiek tek prv.,
šiemet šiẽmet prv.,
šiemetinis šiemẽtinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
šiemetinis šiemetnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
šieno šiẽno 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
šildyti šldyti vksm.,bendr.
šiltai šilta prv.,
šiltas šitas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
šilumą šlumą 3b dkt.,mot. g. vns. gal.
šimtus šimtùs 4 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
širdyje širdyjè 3 dkt.,mot. g. vns. viet.
šita šta 1 įv.,mot. g. vns. vard.
šita šità 4 įv.,mot. g. vns. vard.
šitai šita įv.,bev. g.
šitai štai įv.,bev. g.
šitam štam 1 įv.,vyr. g. vns. naud.
šitam šitám 4 įv.,vyr. g. vns. naud.
šitame štame 1 įv.,vyr. g. vns. viet.
šitame šitamè 4 įv.,vyr. g. vns. viet.
šitas štas 4, 1 įv.,vyr. g. vns. vard.
šitą štą 4, 1 įv.,vyr. g. vns. gal.
šitie štie 1 įv.,vyr. g. dgs. vard.
šitie šitiẽ 4 įv.,vyr. g. dgs. vard.
šitiek štiek prv.,
šito što 4, 1 įv.,vyr. g. vns. kilm.
šitoje štoje 1 įv.,mot. g. vns. viet.
šitoje šitojè 4 įv.,mot. g. vns. viet.
šitoks štoks 1 įv.,vyr. g. vns. vard.
šitos štos 1 įv.,mot. g. vns. kilm.
šitos šitõs 4 įv.,mot. g. vns. kilm.
šituo štuo 1 įv.,vyr. g. vns. įnag.
šituo šituõ 4 įv.,vyr. g. vns. įnag.
šituos štuos 1 įv.,vyr. g. dgs. gal.
šituos šituõs 4 įv.,vyr. g. dgs. gal.
šitų štų 1 įv.,vyr. g. dgs. kilm.
šitų šit 4 įv.,vyr. g. dgs. kilm.
šiukšles šiukšlès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
šiuolaikinio šiuolaiknio 2 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
šiuomet šiuõmet prv.,
šiuomet šiuomèt prv.,
šiuos šiuõs įv.,vyr. g. dgs. gal.
šiurkščiai šiukščiai prv.,
šiurkštus šiurkštùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
šį tą šį t įv.,vyr. g. vns. gal.
šįkart škart prv.,
šįmet šmet prv.,
šįsyk šsyk prv.,
šypsena šỹpsena 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
šypsosi šỹpsosi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
šyptelėjo šýptelėjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
šneka šnẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.