Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
šnekėjo šnekjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
šnekėti šnekti vksm.,bendr.
šoka šóka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
šokėjai šokjai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
šokius šokiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
šoko šóko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
šokti šókti vksm.,bendr.
šonus šónus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
šovė šóvė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
šūkis škis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
šūktelėjo šktelėjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
šuo šuõ 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
švariai švaria prv.,
švarus švarùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
švelniai šveniai prv.,
švelnus švelnùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
šventė šveñtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
šventes šventès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
švęsti švsti vksm.,bendr.
šviečia šviẽčia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
šviesiai šviẽsiai prv.,
šviesoje šviesojè 4 dkt.,mot. g. vns. viet.
šviesus šviesùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
švietė šviẽtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ta pati ta pat įv.,mot. g. vns. vard.
tačiau tačiaũ jng.,
tad tàd jng.,
tada tadà prv.,
tai ta jng., dll.,
taigi tagi dll., jng.,
taikiai takiai prv.,
taikyti táikyti vksm.,bendr.
taikliai takliai prv.,
taiko táiko vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
taikos taikõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
taip pat taip pàt prv., dll.,
taip tap prv., dll.,
tais pačiais tais pačias įv.,vyr. g. dgs. įnag.
taisykles taisyklès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
taisyklingai taisyklngai prv.,
taisyti taisýti vksm.,bendr.
talentingas talentngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
tam tikras tam tikràs įv.,mot. g. dgs. gal.
tampa tapa vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tamsa tamsà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
tamsaus tamsaũs 4, 3 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
tamsi tams 4, 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
tamsiai támsiai prv.,
tamsiai tasiai prv.,
tamsta támsta 1 įv.,vns. vard.
tamsu tamsù bdv.,bev. g.
tamsus tamsùs 4, 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
tamsūs támsūs 3 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
tamsūs tasūs 4 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
tapatybę tapatýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
tapti tàpti vksm.,bendr.
tarė tãrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
taria tãria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tariant tãriant vksm.,pad. es. l.
taryba tarýba 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
tarytum tarýtum prv.,
tarnauja tarnáuja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tarnauti tarnáuti vksm.,bendr.
tarnavo tarnãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tarnybas tarnýbas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
tarp tap prl.,
tarpais tárpais prv.,
tarpmiestinis tarpmiẽstinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
tarpmiestinis tarpmiestnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
tarptautinius tarptautiniùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
tarpusavyje tarpùsavyje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
tarsi tasi jng., dll.,
tarti tati vksm.,bendr.
tartis tatis vksm.,bendr. sngr.
tartum tatum jng.,
tas pats tas pàts įv.,vyr. g. vns. vard.
tas tàs įv.,mot. g. dgs. gal.
tau táu įv.,vns. naud.
taupyti taupýti vksm.,bendr.
tautas tautàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
tautinė taũtinė 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
tautinė tautnė 2 bdv.,mot. g. vns. vard.
tautybės tautýbės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
tavimi tavim įv.,vns. įnag.
tądien tdien prv.,
tąkart tkart prv.,
teatre teatrè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
tebėra tebėrà vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
techniką tèchniką 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
technologijas technològijas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
tegali tegãli vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tegu tegù dll., jng.,
tegul tegu dll., jng.,
tegul tegùl dll., jng.,
teigia tegia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
teigiamai tegiamai prv.,
teigimu teigimù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
teiginius teginius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
teigti tegti vksm.,bendr.
teikia tekia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.