Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
tuščiom tuščiõm prv.,
tuščiomis tuščioms prv.,
tvarka tvarkà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
tvarkant tvakant vksm.,pad. es. l.
tvarkė tvakė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tvarkingai tvarkngai prv.,
tvarkyti tvarkýti vksm.,bendr.
tvarko tvako vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tvirtina tvrtina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tvirtinimo tvrtinimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
tvirtino tvrtino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tvirtovės tvirtóvės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
tvyro tvýro vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tvora tvorà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
ugdymas ùgdymas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ugdyti ugdýti vksm.,bendr.
ugdo ùgdo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ūgis gis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ugniagesiai ugniagesia 3, 4b, 3b dkt.,vyr. g. dgs. vard.
ugnis ugns 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
ui ùi jst.,
ūkininkas kininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ūkininkauti ūkininkáuti vksm.,bendr.
ūkis kis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ūmiai miai prv.,
ūmiai miai prv.,
unikalus unikalùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
universitete universitetè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
universitetus universitetùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
uodega uodegà 3a dkt.,mot. g. vns. vard.
uogas úogas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
uoliai uõliai prv.,
uostas úostas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
upe upè 2 dkt.,mot. g. vns. įnag.
uždarbį ùždarbį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
uždarė uždãrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
uždaryti uždarýti vksm.,bendr.
uždaro uždãro vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
uždaroji uždaróji bdv.,įvardž. mot. g. vns. vard.
uždavinius ùždavinius 3, 4b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
uždirbo uždrbo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
uždraudė ùždraudė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užduotis ùžduotis 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
užeiti užeti vksm.,bendr.
užėmė ùžėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užgeso užgẽso vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užgriuvo užgriùvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užima ùžima vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
užimti užiti vksm.,bendr.
užkirsti užkisti vksm.,bendr.
užmegzti užmègzti vksm.,bendr.
užmigo užmgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užmigti užmgti vksm.,bendr.
užmiršo užmišo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užmiršti užmišti vksm.,bendr.
užpildyti užpldyti vksm.,bendr.
užporyt užporýt prv.,
užpuolė užpúolė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užrašė užrãšė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užrašų ùžrašų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
užrašų užraš 3b dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
užregistruoti užregistrúoti vksm.,bendr.
užsakymų užsãkymų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
užsakovas užsakõvas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
užsidegė užsdegė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užsidirbti užsidrbti vksm.,bendr. sngr.
užsieniečiai užsieniẽčiai 2 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
užsienį ùžsienį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
užsiima užsima vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
užsiimti užsiiti vksm.,bendr. sngr.
užsiminė užsminė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užsisakyti užsisakýti vksm.,bendr. sngr.
užsuko užsùko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užsukti užsùkti vksm.,bendr.
užteko užtẽko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. III asm.
užteks užtèks vksm.,tiesiog. n. būs. l. III asm.
užtektų užtèktų vksm.,tar. n. III asm.
užtenka užteñka vksm.,tiesiog. n. es. l. III asm.
užtikrina užtkrina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
užtikrino užtkrino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
užtikrinti užtkrinti vksm.,bendr.
užuojautos užúojautos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
užuominų užúominų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
užuot užúot jng.,
užvakar ùžvakar prv.,
va dll., jst.,
vadina vadna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vadinamas vadnamas 1 vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
vadino vadno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vadyba vadýba 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
vadovauja vadováuja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vadovaujant vadováujant vksm.,pad. es. l.
vadovaus vadovaũs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
vadovauti vadováuti vksm.,bendr.
vadovavo vadovãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vadovėlius vadovėliùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vadovus vadovùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vadu vadù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
vagys vãgys 4 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
vagystes vagystès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.