Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
vai va jst.,
vai vái jst.,
vaidina vaidna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vaidino vaidno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vaidmuo vaidmuõ 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
vaikinas vaiknas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vaikystėje vaikỹstėje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
vaikščiojo váikščiojo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vaikščioti váikščioti vksm.,bendr.
vaikšto váikšto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vaikus vaikùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vairuoti vairúoti vksm.,bendr.
vairuotojas vairúotojas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vaiskiai vaskiai prv.,
vaiskiai váiskiai prv.,
vaistai vaista 4 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
vaistai váistai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
vaistais vaistas 4 dkt.,vyr. g. dgs. įnag.
vaistais váistais 1 dkt.,vyr. g. dgs. įnag.
vaistinės vastinės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
vaistinės váistinės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
vaisto vasto 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
vaisto váisto 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
vaistus vaistùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vaistus váistus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vaistų vaist 4 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
vaistų váistų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
vaizdas vazdas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vaizdinių vaizdini 3b dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
vaizduoja vaizdúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vaizduotę vaizduõtę 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
vaizduoti vaizdúoti vksm.,bendr.
vaizdžiai vazdžiai prv.,
vakar vãkar prv.,
vakarienės vakariẽnės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
vakarinėje vakarnėje 2 bdv.,mot. g. vns. viet.
vakarop vakaróp prv.,
vakarus vãkarus 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
valandas vãlandas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
valdė vadė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
valdymas vadymas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
valdyti valdýti vksm.,bendr.
valdo vado vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
valdžia valdžià 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
valgė válgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
valgykloje valgỹkloje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
valgyti válgyti vksm.,bendr.
valgo válgo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
valia valià 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
valyti valýti vksm.,bendr.
valyvai valyva prv.,
valyvai valývai prv.,
valstijos valstjos 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
valstybes valstýbes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
valstybines valstýbines 1 bdv.,mot. g. dgs. Ga
vanduo vanduõ 3a dkt.,vyr. g. vns. vard.
vardus vardùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vargiai vagiai prv.,
varginti várginti vksm.,bendr.
vargo vago 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
vargu vargù dll.,
variantus variántus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vartoja vartója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vartoti vartóti vksm.,bendr.
vartotojas vartótojas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vartus vartùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
varžybas varžýbas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
varžytis varžýtis vksm.,bendr. sngr.
varžovus varžovùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vasara vãsara 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
vasarį vasãrį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
važiavo važiãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
važinėja važinja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
važinėjo važinjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
važinėti važinti vksm.,bendr.
važiuoja važiúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
važiuoti važiúoti vksm.,bendr.
vedė vẽdė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vedėjas vedjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vedybų vedýbų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
veide veidè 3 dkt.,vyr. g. vns. viet.
veidmainiškai véidmainiškai prv.,
veidmainiškai veidmaniškai prv.,
veidmainiškas véidmaniškas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
veidmainiškas veidmaniškas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
veidrodį véidrodį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
veidus véidus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
veikale veikalè 3b dkt.,vyr. g. vns. viet.
veikė vekė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
veikėjas veikjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
veikia vekia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
veikiai vekiai prv.,
veikiai véikiai prv.,
veikiausiai veikiáusiai prv.,aukšč. l.
veikla veiklà 4 dkt.,mot. g. vns. įnag.
veiks veks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
veiksmus veiksmùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
veiksnius veiksniùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
veikti vekti vksm.,bendr.
vėjas vjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.