Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
visumą vsumą 3b dkt.,mot. g. vns. gal.
visuomene visúomene 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
visuomet visuomèt prv.,
visuotinis visúotinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
visur visu prv.,
visus visùs 4 įv.,vyr. g. dgs. gal.
vykdė výkdė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vykdyti výkdyti vksm.,bendr.
vykdo výkdo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vyko vỹko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vyks vỹks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
vyksmą vỹksmą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
vyksta vỹksta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vykti vỹkti vksm.,bendr.
vynu vynù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
vyrauja výrauja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vyravo výravo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vyriausybe vyriausýbe 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
vyriškas výriškas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
vyriškis vyrškis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vyrus výrus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
vystyti výstyti vksm.,bendr.
vystytis výstytis vksm.,bendr. sngr.
vytis výtis vksm.,bendr.
vogti võgti vksm.,bendr.
vonios voniõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
vos ne vos võs ne võs prv.,
vos võs dll., jng.,
žadėjo žadjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
žaidė žadė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
žaidėjas žaidjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
žaidimus žaidimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žaidynes žaidynès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
žaidžia žadžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
žais žas vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
žaisti žasti vksm.,bendr.
žaizdas žaizdàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
žalias žãlias 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
žavi žãvi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
žemai žema prv.,
žemas žẽmas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
žemėlapyje žemlapyje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
žemes žemès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
žemyn žemỹn prv.,
žemyno žemýno 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
žengė žeñgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
žengia žeñgia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
žengti žeñgti vksm.,bendr.
ženklus žénklus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žiauriai žiaũriai prv.,
žiaurus žiaurùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
židinys židinỹs 3b, 3a dkt.,vyr. g. vns. vard.
žiedus žedus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žiema žiemà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
žingsnius žingsniùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žinias žiniàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
žino žno vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
žinojo žinójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
žinoti žinóti vksm.,bendr.
žinotų žinótų vksm.,tar. n. vns. III asm.
žirgas žrgas 3 dkt.,vyr. g. vns. vard.
žiūrėjo žiūrjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
žiūrėti žiūrti vksm.,bendr.
žiūri žiri vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
žiūrovus žiūrovùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žydi žýdi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
žydras žýdras 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
žydus žydùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žygius žygiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žymiai žỹmiai prv.,
žymus žymùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
žlugo žlùgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
žmogumi žmogum 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
žmona žmóna 3 dkt.,mot. g. vns. įnag.
žmones žmónes 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žodynas žodýnas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
žodžius žodžiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
žolė žol 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
žudyti žudýti vksm.,bendr.
žurnale žurnalè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
žūti žti vksm.,bendr.
žūties žūtiẽs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
žuvis žuvs 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
žvaigždes žvaigždès 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
žvejoti žvejóti vksm.,bendr.
žvejų žvej 4 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
žvelgė žvegė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
žvelgia žvegia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
žvelgti žvegti vksm.,bendr.
žvilgsniu žvilgsniù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
žvilgtelėjo žvlgtelėjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.