Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
baigdamas bagdamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
baigė bagė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
baigia bagia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
baigsis bagsis vksm.,sngr. tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
baigti bagti vksm.,bendr.
baime báime 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
baisiai basiai prv.,
baisus baisùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
balandį balañdį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
balsas basas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
balsu balsù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
balsuoti balsúoti vksm.,bendr.
balta bálta 3 bdv.,mot. g. vns. įnag.
baltai balta prv.,
baltymų baltym 3a dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
baltu báltu 3 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
balų bal 4 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
balų bãlų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
bandė bañdė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
bandymus bañdymus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
bandys bandỹs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
bandyti bandýti vksm.,bendr.
bando bañdo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
bandoma bañdoma vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
baras bãras 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
batus batùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
bauda baudà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
bausmė bausm 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
bausti baũsti vksm.,bendr.
bažnyčias bažnýčias 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
be abejo be ãbejo prv.,
be galo be gãlo prv.,
be prl., dll.,
bebaimis bebamis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
bebūtų bebtų vksm.,tar. n. vns. III asm.
bėda bėdà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
bedarbiai bedabiai 2 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
bėdų bėd 4 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
bėga bga vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
begalinis begalnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
bėgimo bėgmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
beginklis begiñklis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
bėgo bgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
bėgti bgti vksm.,bendr.
bei be jng.,
belieka beliẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
beliko belko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
bendra beñdra bdv.,bev. g.
bendraamžiai bendraažiai 2 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
bendrabutyje bendrãbutyje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
bendradarbiauti bendradarbiáuti vksm.,bendr.
bendradarbis bendradabis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
bendrai bendra prv.,
bendras bendràs 4 bdv.,mot. g. dgs. gal.
bendrauja bendráuja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
bendraujant bendráujant vksm.,pad. es. l.
bendrauti bendráuti vksm.,bendr.
bendravimas bendrãvimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
bendravo bendrãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
bendru bendrù 4 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
bendruosius bendrúosius bdv.,įvardž. vyr. g. dgs. gal.
bendrus bendrùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
bene bène dll.,
bene benè dll.,
bent beñt dll.,
bepigu bepigù prv.,
bepigu bepgu prv.,
beprasmiška beprãsmiška bdv.,bev. g.
bereikšmis berekšmis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
berniukai berniùkai 2 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
bet kada bet kadà prv.,
bet kaip bet kap prv.,
bet kur bet ku prv.,
betgi bètgi jng.,
beveik bevéik prv., dll.,
bibliotekoje bibliotèkoje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
bičiulis bičiùlis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
bijodamas bijódamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
bijojo bijójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
bijoti bijóti vksm.,bendr.
bilietai bilieta 3b dkt.,vyr. g. dgs. vard.
bilietai blietai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
bilietą blietą 1, 3b dkt.,vyr. g. vns. gal.
bilieto blieto 1, 3b dkt.,vyr. g. vns. kilm.
bilietus blietus 1, 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
bilietų biliet 3b dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
bilietų blietų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
birželį biržẽlį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
byloja bylója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
bjaurus bjaurùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
blaiviai blaviai prv.,
blogai bloga prv.,
blogas blõgas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
blogis blõgis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
braidžioti bráidžioti vksm.,bendr.
brangiai brángiai prv.,
brangus brangùs 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
brendimo brendmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
brolius brólius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
brūkšt brkšt išt,