Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
bruožus brúožus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
būdami būdam vksm.,pusd. vyr. g. dgsk
būdingas būdngas 1 bdv.,mot. g. dgs. gal.
būdu būdù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
būdus būdùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
buities buitiẽs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
buitinių buĩtinių 1 bdv.,mot. g. dgs. kilm.
buitinių buitnių 2 bdv.,mot. g. dgs. kilm.
būklė bklė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
bulves bùlves 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
būna bna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
būnant bnant vksm.,pad. es. l.
būrys būrỹs 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
burną bùrną 3 dkt.,mot. g. vns. gal.
bus bùs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
būsena bsena 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
būsimuosius būsimúosius vksm.,dlv. neveik. r. būs. l. įvardž. vyr. g. dgs. gal.
būsimus bsimus 3a vksm.,dlv. neveik. r. būs. l. vyr. g. dgs. gal.
būstas bstas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
butelius bùtelius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
būtent btent jng.,
būti bti vksm.,bendr.
būtinai būtina prv.,
būtinybė būtinýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
būtinus btinus 3a vksm.,dlv. reik. vyr. g. dgs. gal.
būtis būts 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
būtybė būtýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
butus butùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
būtų btų vksm.,tar. n. vns. III asm.
buvęs bùvęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
buvo bùvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
buvus bùvus vksm.,pad. būt. k. l.
centimetrų centimètrų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
centrus centrùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
centų ceñtų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
charakterį charãkterį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
cigarečių cigarèčių 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
citrinos citrnos 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
cukrinių cukrnių 2 bdv.,vyr. g. dgs. kilm.
cukrinių cùkrinių 1 bdv.,vyr. g. dgs. kilm.
cukrus cùkrus 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
čempionu čempionù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
čia pat čia pàt prv.,
čionai čiona prv.,
čiuožimo čiuožmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
dabar daba prv.,
dabartiniu dabartiniù 2 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
daiktus dáiktus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
dailės dails 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
dailiai daliai prv.,
dailinti dáilinti vksm.,bendr.
dailinti daĩlinti vksm.,bendr.
dainas dainàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
dainuoja dainúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
dainuoti dainúoti vksm.,bendr.
daktaras dãktaras 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
dalijasi daljasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
dalimi dalim 4 dkt.,mot. g. vns. įnag.
dalyje dalyjè 4 dkt.,mot. g. vns. viet.
dalykus dalykùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
dalys dãlys 4 dkt.,mot. g. dgs. vard.
dalyvaujant dalyváujant vksm.,pad. es. l.
dalyvaus dalyvaũs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
dalyvauti dalyváuti vksm.,bendr.
dalyvavimas dalyvãvimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
dalyvius dalyviùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
danguje dangujè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
dantis dants 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
dar dár prv., dll.,
darant dãrant vksm.,pad. es. l.
darbdavio dárbdavio 3a dkt.,vyr. g. vns. kilm.
darbe darbè 3 dkt.,vyr. g. vns. viet.
darbininkas darbiniñkas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
darbuotis darbúotis vksm.,bendr. sngr.
darbuotojus darbúotojus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
darbus dárbus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
darė dãrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
darys darỹs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
daryti darýti vksm.,bendr.
darniai daniai prv.,
daro dãro vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
daromi dãromi 1 vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. vard.
darosi dãrosi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
darželį daržẽlį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
daržovių daržóvių 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
data datà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
daug daũg prv.,
daugėja daugja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
daugeliu daũgeliu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
daugiau daugiaũ prv.,aukšt. l.
daugybė daugýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
daugmaž daugmàž prv.,
dauguma daugumà 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
davė dãvė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
dažais dažas 4 dkt.,vyr. g. dgs. įnag.
dažyti dažýti vksm.,bendr.
dažnai dažna prv.,
dažnas dãžnas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
debesys dẽbesys 3b dkt.,vyr. g. dgs. vard.
deda dẽda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.