Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
dedasi dẽdasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
dėdė ddė 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
dega dẽga vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
degalinės degalnės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
degalų degal 3b dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
degė dẽgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
degimo degmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
degtinę degtnę 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
degtukų degtùkų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
deguonies deguoniẽs 3b dkt.,vyr. g. vns. kilm.
deguonies deguõnies 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
deja dejà jst.,
dėjo djo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
dėjosi djosi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
dėkingas dėkngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
dėkoju dėkóju vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. I asm.
dėkui dkui jst.,
dėl dl prl.,
dėlei dlei prl.,
delnu délnu 3 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
dėmesio dmesio 3b dkt.,vyr. g. vns. kilm.
dengti deñgti vksm.,bendr.
dera dẽra vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
deramai derama prv.,
derėtis dertis vksm.,bendr. sngr.
derėtų dertų vksm.,tar. n. vns. III asm.
derinimas dẽrinimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
derinti dẽrinti vksm.,bendr.
derybas derýbas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
derlius delius 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
dėsnius dsnius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
dėstė dstė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
dėstymo dstymo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
dėstyti dstyti vksm.,bendr.
dėstytojas dstytojas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
dėsto dsto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
dešimtis dešimts 3b sktv.,kiek. mot. g. vns. vard.
dešimtys dẽšimtys 3b sktv.,kiek. mot. g. dgs. vard.
dešimtmečius dešitmečius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
dešinę dẽšinę 3b dkt.,mot. g. vns. gal.
dešinioji dešinióji bdv.,įvardž. mot. g. vns. vard.
detales detalès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
detaliai detalia prv.,
dėti dti vksm.,bendr.
devynerių devyneri 3a sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dgs. kilm.
devynetas devýnetas 1 sktv.,kiek. kuop. vard.
devyni devyn 3 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. vard.
devyniasdešimt devýniasdešimt 1 sktv.,kiek.
devynis devýnis 3 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
dėžę džę 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
dėžutę dėžùtę 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
diagnozę diagnòzę 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
dialogas dialògas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
didėja didja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
didėjimas didjimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
didėjo didjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
didelius ddelius 3b bdv.,vyr. g. dgs. gal.
didės dids vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
didesnius didesniùs 4 bdv.,aukšt. l. vyr. g. dgs. gal.
didėti didti vksm.,bendr.
didinti ddinti vksm.,bendr.
didumo didùmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
didžiąsias didžisias bdv.,įvardž. mot. g. dgs. gal.
didžiulius didžiuliùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
didžiuotis didžiúotis vksm.,bendr. sngr.
diegti diẽgti vksm.,bendr.
diegti degti vksm.,bendr.
dienas dienàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
dienraštis diẽnraštis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
dievas diẽvas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
dievu dievù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
dingo diñgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
dingsta diñgsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
dingti diñgti vksm.,bendr.
dirba drba vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
dirbant drbant vksm.,pad. es. l.
dirbdami dirbdam vksm.,pusd. vyr. g. dgsk
dirbęs drbęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
dirbinių dirbini 3a dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
dirbo drbo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
dirbs dibs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
dirbti drbti vksm.,bendr.
dirbtinis dirbtnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
dirvoje divoje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
diskusija diskùsija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
dydis dỹdis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
dykumoje dykumojè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
dokumente dokumentè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
dokumentus dokumentùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
domėjosi domjosi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
domėtis domtis vksm.,bendr. sngr.
domina dõmina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
domino dõmino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
dominuoja dominúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
dorai dora prv.,
doras dõras 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
dosniai dõsniai prv.,
dovanas dóvanas 3a dkt.,mot. g. dgs. gal.
dovanojo dovanójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
dovanoti dovanóti vksm.,bendr.