Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
drabužius drabužiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
draudimas draudmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
draudžia draũdžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
draudžiama draũdžiama vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
drauge draugè prv.,
draugiją draugją 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
draugiškai draũgiškai prv.,
draugiškas draũgiškas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
draugystė draugỹstė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
draugus draugùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
drausmės drausms 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
drąsiai drsiai prv.,
drąsinti drsinti vksm.,bendr.
drąsos drąsõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
drąsus drąsùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
drėgmės drėgms 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
drįstu drįstù vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. I asm.
druskos drùskos 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
du sktv.,kiek. vyr. g. dvisk. vard.
dugną dùgną 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
dujas dujàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
dukart dùkart prv.,
dukrą dùkrą 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
duktė dukt 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
dukterį dùkterį 3b dkt.,mot. g. vns. gal.
dūmai dmai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
duobės duobs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
duobėtus duobtus 1 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
duoda dúoda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
duomenis dúomenis 3a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
duona dúona 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
duos duõs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
duoti dúoti vksm.,bendr.
duris durs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
dusyk dùsyk prv.,
dvare dvarè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
dvasia dvasià 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
dvasininkas dvãsininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
dvasiškai dvãsiškai prv.,
dvejetas dvẽjetas 1 sktv.,kiek. kuop. vard.
dvejopo dvejópo 1 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
dvejus dvejùs 4 sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dvisk. gal.
dvidešimt dvdešimt 1 sktv.,kiek.
dviem dviẽm sktv.,kiek. vyr. g. dvisk. įnag.
dviese dvese prv.,
dvigubai dvgubai prv.,
dviračių dvračių 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
dviženklis dvižeñklis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
dvylika dvýlika 1 sktv.,kiek. gal.
džiaugėsi džiaũgėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
džiaugiasi džiaũgiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
džiaugsmu džiaugsmù 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
džiaugtis džiaũgtis vksm.,bendr. sngr.
džiugina džiùgina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
efektyviai efektyvia prv.,
eglės ẽglės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
egzaminai egzamina 3b dkt.,vyr. g. dgs. vard.
egzaminai egzãminai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
egzaminą egzãminą 1, 3b dkt.,vyr. g. vns. gal.
egzamino egzãmino 1, 3b dkt.,vyr. g. vns. kilm.
egzaminus egzãminus 1, 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
egzaminų egzamin 3b dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
egzaminų egzãminų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
ei e jst.,
ei éi jst.,
eidamas edamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
eigą egą 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
eilėraštis eilraštis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
eiles eilès 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
eina ena vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
einant enant vksm.,pad. es. l.
eis es vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
eiti eti vksm.,bendr.
eitų etų vksm.,tar. n. vns. III asm.
ėjimas ėjmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ėjo jo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ekrane ekranè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
ekspertas eksper̃tas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ekspertas ekspèrtas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
elektra elektrà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
elementus elementùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
elgėsi egėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
elgesiu egesiu 3b dkt.,vyr. g. vns. įnag.
elgiasi egiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
elgseną egseną 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
elgtis egtis vksm.,bendr. sngr.
ėmė mė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ėmėsi mėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
emocijas emòcijas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
energija ener̃gija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
energija enèrgija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
erdvėje erdvėjè 4 dkt.,mot. g. vns. viet.
esant ẽsant vksm.,pad. es. l.
esą es dll.,
esąs ess vksm.,dlv. veik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
esme esmè 4 dkt.,mot. g. vns. įnag.
esminius esminiùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
et ẽt jst.,
et èt jst.,
etapus etapùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.