Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
abejingi abejngi 1 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
abejoja abejója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
abejojo abejójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
abejonės abejõnės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
abejoti abejóti vksm.,bendr.
abiem abiẽm sktv.,kiek. vyr. g. dvisk. įnag.
abipus abpus prl.,
abiturientų abiturieñtų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
absoliučiai absoliučia prv.,
absurdas absùrdas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
abu abù sktv.,kiek. vyr. g. dvisk. vard.
abudu abùdu sktv.,kiek. vyr. g. dvisk. vard.
ačiū ãčiū jst.,
adresu ãdresu 3b dkt.,vyr. g. vns. įnag.
agentai ãgentai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
agentai agenta 3b dkt.,vyr. g. dgs. vard.
agresyviai agresyvia prv.,
aha ahã jst., dll.,
aha ahà jst., dll.,
ai a jst.,
ai ái jst.,
aidas adas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aidas áidas 3 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aikštę áikštę 3 dkt.,mot. g. vns. gal.
aistringai aistrngai prv.,
aistros astros 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
aistros aistrõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
aiškiai áiškiai prv.,
aiškina áiškina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
aiškino áiškino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
aiškinti áiškinti vksm.,bendr.
aišku áišku bdv.,bev. g.
aiškus áiškus 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
akcentuoti akcentúoti vksm.,bendr.
akimirka akmirka 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
akimirksniu akmirksniu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
akiračio akračio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
akis aks 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
akivaizdoje akvaizdoje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
akivaizdžiai akivaizdžia prv.,
akys ãkys 4 dkt.,mot. g. dgs. vard.
aklai akla prv.,
aklas ãklas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
akmuo akmuõ 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
aktas ãktas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aktyviai aktyvia prv.,
aktorius ãktorius 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aktualus aktualùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
albumas albùmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
algas algàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
aliejumi aliẽjumi 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
alio aliõ jst.,
alio alió jst.,
alkoholis alkohòlis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
alternatyvus alternatyvùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
alus alùs 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
amžinai amžina prv.,
amžinas ámžinas 3a bdv.,vyr. g. vns. vard.
amžinybę amžinýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
amžiuje ámžiuje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
anaiptol anaiptõl prv.,
analizė anãlizė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
analizuoti analizúoti vksm.,bendr.
analogiškai analògiškai prv.,
anapus anàpus prv.,
anąsyk ansyk prv.,
angelas ángelas 3a dkt.,vyr. g. vns. vard.
anie aniẽ įv.,vyr. g. dgs. vard.
anketos ankètos 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
anksčiau anksčiaũ prv.,aukšt. l.
ankstesnius ankstesniùs 4 bdv.,aukšt. l. vyr. g. dgs. gal.
anksti ankst prv.,
ankstyvas ankstývas 3, 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
ankstyvą ankstývą 3, 1 bdv.,vyr. g. vns. gal.
ankstyvo ankstývo 3, 1 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
ankstyvosios ankstyvõsios bdv.,įvardž. mot. g. vns. kilm.
ankstyvosios ankstývosios bdv.,įvardž. mot. g. vns. kilm.
ankstų añkstų 4 bdv.,vyr. g. vns. gal.
anot anót prl.,
ant añt prl.,
antradienį antrãdienį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
antrakursiai antrakusiai 2 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
antrus antrùs 4 sktv.,kelint. vyr. g. dgs. gal.
antspaudas añtspaudas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
anūkas ankas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
anuomet anuõmet prv.,
apačioje apačiojè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
aparatūra aparatūrà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
apdoroti apdoróti vksm.,bendr.
apdovanojimą apdovanójimą 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
apdovanojo apdovanójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apdovanoti apdovanóti vksm.,bendr.
apeiti apeti vksm.,bendr.
apėmė àpėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apgailestavo apgailestãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apgaulės apgáulės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
apgauti apgáuti vksm.,bendr.
apginti apgnti vksm.,bendr.
apgynė apgýnė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apgyvendinti apgyvéndinti vksm.,bendr.
apibendrinti apibeñdrinti vksm.,bendr.
apibrėžia apibržia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
apibrėžimas apibrėžmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
apibrėžti apibržti vksm.,bendr.
apibūdina apibdina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
apibūdino apibdino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apibūdinti apibdinti vksm.,bendr.
apie apiẽ prl.,
apima àpima vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
apimti apiti vksm.,bendr.
apimtis apimts 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
apylinkėje apýlinkėje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
apytikriai apýtikriai prv.,
apytiksliai apýtiksliai prv.,
apyvarta apývarta 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
apkabino apkabno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apkaltino apkáltino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apkaltinti apkáltinti vksm.,bendr.
apklausoje apklausojè 3b dkt.,mot. g. vns. viet.
apklausti apkláusti vksm.,bendr.
apkūnus apkūnùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
aplankė aplañkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
aplankyti aplankýti vksm.,bendr.
aplanko aplañko vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
aplenkė àplenkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
aplink apliñk prv.,
aplinka aplinkà 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
aplinkiniai aplinkniai 2 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
aplinkiniai apliñkiniai 1 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
aplinkiniams aplinkniams 2 bdv.,vyr. g. dgs. naud.
aplinkiniams apliñkiniams 1 bdv.,vyr. g. dgs. naud.
aplinkinius aplinkiniùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
aplinkinius apliñkinius 1 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
aplinkinių aplinknių 2 bdv.,mot. g. dgs. kilm.
aplinkinių apliñkinių 1 bdv.,mot. g. dgs. kilm.
aplinkybes aplinkýbes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
aplinkui apliñkui prl.,
apmąstyti apmąstýti vksm.,bendr.
apmoka apmóka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
apmokėjimo apmokjimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
apmokėti apmokti vksm.,bendr.
aprašymas aprãšymas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aprašyti aprašýti vksm.,bendr.
aprėpti aprpti vksm.,bendr.
aprėpti aprpti vksm.,bendr.
apribojimus apribójimus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
apriboti apribóti vksm.,bendr.
aprūpinti aprpinti vksm.,bendr.
apsauga apsaugà 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
apsaugoti apsáugoti vksm.,bendr.
apsidairė apsidarė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apsidžiaugė apsdžiaugė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apsieiti apsieti vksm.,bendr. sngr.
apsiginti apsigiñti vksm.,bendr. sngr.
apsigyveno apsigyvẽno vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apsilankė apsilañkė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
apsilankyti apsilankýti vksm.,bendr. sngr.
apsiriboti apsiribóti vksm.,bendr. sngr.
apsisaugoti apsisáugoti vksm.,bendr. sngr.
apsispręsti apsisprsti vksm.,bendr. sngr.
apskaičiuoti apskaičiúoti vksm.,bendr.
apskritai apskrita prv.,
apskųsti apsksti vksm.,bendr.
apsunkina apsuñkina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
apsvarstyti apsvarstýti vksm.,bendr.
apšvietimo apšvietmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
aptarė àptarė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
aptaria àptaria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
aptariant àptariant vksm.,pad. es. l.
aptarimas aptarmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
aptarnauti aptarnáuti vksm.,bendr.
aptarnavimo aptarnãvimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
aptarti aptati vksm.,bendr.
aptikti aptkti vksm.,bendr.
apvalus apvalùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
apžiūrėti apžiūrti vksm.,bendr.
apžvelgti apžvegti vksm.,bendr.
ar a dll., jng., išt.,
arba arbà jng.,
arbatą arbãtą 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
arbatinis arbatnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
arbatinis arbãtinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
archyvo archỹvo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
arčiau arčiaũ prl.,
areštinę areštnę 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
arešto ãrešto 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
argi agi dll.,
argumentus argumentùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
arklius árklius 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
artėja artja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
artėjo artjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
arti art prv.,
artimai artima prv.,
artimas atimas 3b bdv.,vyr. g. vns. vard.
asmeninius asmẽninius 1 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
asmeninius asmeniniùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
asmeniškai ãsmeniškai prv.,
asmenybė asmenýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
asmuo asmuõ 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
aspektus aspektùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.