Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

Literatūra

 • Bacevičiūtė R. Fonetikos terminai. Žodynėlis ir mokomosios užduotys. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.
 • Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai. Antrasis leidimas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003.
 • Girdenis A. Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai. Antrasis pataisytas ir papildytas knygos „Teoriniai fonologijos pagrindai" leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
 • Kavaliauskas V. Bendrinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas. Vilnius: Algarvė, 2000.
 • Kazlauskaitė R. Kirčiavimo užduotys ir pratimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008.
 • Kazlauskienė A., Raškinis G., Vaičiūnas A. Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. 
 • Kazlauskienė A. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos pagrindai: vadovėlis. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-12-799-4>.
 • Kazlauskienė A., Raškinis G. Lietuvių kalbos tarties žodynas [elektroninis išteklius]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. Prieiga per internetą: http://tekstynas.vdu.lt/page.xhtml?id=pronunciation.
 • Kirčiavimo treniruoklis / Projekto vadovas A. Pakerys. Parsisiųsti iš http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=172
 • Kruopienė I. Ištark... Taisyklingos tarties mokomoji knyga. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
 • Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas. Ketvirtasis leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 
 • Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija. Antrasis leidimas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
 • Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos / Sudarė M. Razmukaitė, A. Pangonytė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
 • Lietuvių kalbos fonetikos skaitiniai. Sudarė R. Kliukienė. Vilnius: Petro ofsetas, 1997.
 • Lietuvių kalbos kultūra. Kompiuterinė mokymo priemonė 9–12 klasėms. Prieiga per internetą: http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/
 • Lietuvių kalbos mokomasis kompiuterinis žaidimas „Kieti  riešutėliai". I dalis „Tadas Blinda. Kirčiavimas". Kompaktinė plokštelė. 
 • Malakauskas A. Mažasis lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004.
 • Mikalauskaitė E. Lietuvių kalbos fonetikos darbai. Vilnius: Mokslas, 1975.
 • Mikulėnienė D. Akcentologija. – Lietuvių kalba. D. I, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
 • Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos kirčiavimas. Mokinio knyga. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
 • Mikulėnienė D., Pakerys A., Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.
 • Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas, sudarė P. Kniūkšta, A. Lyberis. Kaunas: Šviesa, 2008.
 • Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Kaunas: Šviesa, 1991.
 • Pakerys A. Akcentologija I. Kaunas: Šviesa, 1994.
 • Pakerys A. Akcentologija II. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
 • Pakerys A. Lietuvių bendrinės kalbos fonetika. Vilnius: Enciklopedija, 2003.
 • Pakerys A., Pupkis A. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
 • Petkevičienė R. Lietuvių kalbos fonetikos pratimai. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 1998.
 • Skardžius P. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. Kaunas, 1935 (t. p. Skardžius P. Rinktiniai raštai, t. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, 351–445)
 • Skardžius P. Lietuvių kalbos kirčiavimas. Čikaga, 1968 (t. p. Skardžius P. Rinktiniai raštai, t. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, 473–574)
 • Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema. Vilnius: Petro ofsetas, 1995.
 • Stundžia B. Lietuvių kalbos kirčiavimas. Mokytojo knyga. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
 • Stundžia B. Kirčiavimas. – Lietuvių kalbos žinynas. Vilnius: Šviesa, 2008.
 • Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
 • Vaitkevičiūtė V. Lietuvių kalbos tarties pagrindai ir žodynas. Vilnius: Pradai, 2001.
 • Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. Antrasis leidimas. Kaunas: Šviesa, 2004.
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai. Internetinė prieiga:  http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/tartis-kirciavimas.html
 • Vietovardžių kirčiavimo žodynas. Sudarė M. Razmukaitė, V. Vitkauskas. Vilnius: Kultūra, 1994.
 • Vietovardžių žodynas. Rengė A. Pupkis, M. Razmukaitė, R. Miliūnaitė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002 (internetinė versija http://lkz.mch.mii.lt/vietovardziai/).
 • Vitkauskas V. Lietuvių kalbos tarties žodynas. Vilnius: Mokslas, 1985.
 • Vitkauskas V. Lietuvių kalbos tarties žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.