Literatūra

 

 • Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai. Antrasis leidimas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003.
 • Girdenis A. Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai. Antrasis pataisytas ir papildytas knygos Teoriniai fonologijos pagrindai leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
 • Kazlauskaitė R. Kirčiavimo užduotys ir pratimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008.
 • Kazlauskienė A. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Versus Aureus, 2014. 
 • Kazlauskienė A., Raškinis G., Vaičiūnas A. Dabartinės lietuvių kalbos tarties žodynas [elektroninis išteklius]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2021. https://doi.org/10.7220/kalbu.vdu.lt.tartis.  
 • Kruopienė I. Ištark… Taisyklingos tarties mokomoji knyga. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
 • Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija. Antrasis leidimas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
 • Lietuvių kalbos kultūra. Kompiuterinė mokymo priemonė 9–12 klasėms. Prieiga per internetą: http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/ 
 • Lietuvių kalbos mokomasis kompiuterinis žaidimas „Kieti  riešutėliai“. I dalis Tadas Blinda. Kirčiavimas. Kompaktinė plokštelė.
 • Malakauskas A. Mažasis lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004.
 • Mikalauskaitė E. Lietuvių kalbos fonetikos darbai. Vilnius: Mokslas, 1975.
 • Mikulėnienė D., Pakerys A., Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.
 • Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas, sudarė P. Kniūkšta, A. Lyberis. Kaunas: Šviesa, 2008.
 • Pakerys A. Lietuvių bendrinės kalbos fonetika. Vilnius: Enciklopedija, 2003.
 • Pakerys A., Pupkis A. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
 • Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius: Eugrimas, 2014.
 • Vaitkevičiūtė V. Lietuvių kalbos tarties pagrindai ir žodynas. Vilnius: Pradai, 2001.
 • Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. Antrasis leidimas. Kaunas: Šviesa, 2004.
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai. Internetinė prieiga:  http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/tartis-ir-kirciavimas  
 • Vitkauskas V. Lietuvių kalbos tarties žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.