Sutrumpinimai

asm. – asmuo kiek. – kiekinis
aukšč. l. – aukščiausiasis laipsnis kilm. – kilmininkas
aukšt. l. – aukštesnysis laipsnis kelint. – kelintinis
bdv. – būdvardis kuop. – kuopinis
bendr. – bendratis mot. g. – moteriškoji giminė
bev. g. – bevardė giminė naud. – naudininkas
būs. l. – būsimasis laikas neveik. r. – neveikiamoji rūšis
būt. k. l.  – būtasis kartinis laikas pad. – padalyvis
būt. d. l. – būtasis dažninis laikas prl. – prielinksnis
būt. l. – būtasis laikas prv. – prieveiksmis
daugin. – dauginis pusd. – pusdalyvis
dgs. – daugiskaita reik. – reikiamybės dalyvis
dkt. – daiktavardis sktv. – skaitvardis
dll. – dalelytė sngr. – sangrąžinis
dlv. – dalyvis tar. n. – tariamoji nuosaka
dvisk. – dviskaitinis tiesiog. n. – tiesioginė nuosaka
es. l. – esamasis laikas vard. – vardininkas
gal. – galininkas veik. r. – veikiamoji rūšis
įnag. – įnagininkas viet. – vietininkas
įv. – įvardis vyr. g. – vyriškoji giminė
įvardž. – įvardžiuotinis vksm. – veiksmažodis
jng. – jungtukas vns. – vienaskaita
jst. – jaustukas