Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
gėrimus grimus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
gerinti gẽrinti vksm.,bendr.
gėris gris 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
gerklę gérklę 3 dkt.,mot. g. vns. gal.
gerokai gerókai prv.,
gerovė geróvė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
gerti gérti vksm.,bendr.
geruoju gerúoju prv.,
gerus gerùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
gieda geda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
giedoti giedóti vksm.,bendr.
giedras giẽdras 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
giesmė giesm 3 dkt.,mot. g. vns. vard.
giliai gilia prv.,
gilintis glintis vksm.,bendr. sngr.
gilyn gilỹn prv.,
gilus gilùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
gimė gmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gimęs gmęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
gimimas gimmas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
giminaitis gimináitis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
gimines gmines 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
gimsta gmsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
gimtąja gimtja bdv.,įvardž. mot. g. vns. įnag.
gimtinėje gimtnėje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
gina gna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ginčus ginčùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
ginklas giñklas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ginklus ginklùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
gintaras giñtaras 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
ginti giñti vksm.,bendr.
ginti gnti vksm.,bendr.
girdėjęs girdjęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
girdėjo girdjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
girdėti girdti vksm.,bendr.
girdi gidi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
gydant gýdant vksm.,pad. es. l.
gydyti gýdyti vksm.,bendr.
gydytojus gýdytojus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
gydo gýdo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
gynė gýnė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gynėjas gynjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
gynimo gynmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
gynybos gynýbos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
gyrė gýrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gyva gýva bdv.,bev. g.
gyvai gyva prv.,
gyvas gývas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
gyvavo gyvãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gyvena gyvẽna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
gyvenamuosius gyvẽnamuosius vksm.,dlv. neveik. r. es. l. įvardž. vyr. g. dgs. gal.
gyvenant gyvẽnant vksm.,pad. es. l.
gyvendamas gyvéndamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
gyvenime gyvẽnime 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
gyvenimu gyvẽnimu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
gyveno gyvẽno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gyvens gyveñs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
gyventi gyvénti vksm.,bendr.
gyventojus gyvéntojus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
gyvenviečių gyvénviečių 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
gyvybe gyvýbe 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
gyvybiškai gyvýbiškai prv.,
gyvulius gývulius 3a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
gyvūnas gyvnas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
gyvuoja gyvúoja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
gyvus gývus 3 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
glaudžiai glaũdžiai prv.,
glaustai glausta prv.,
globos globõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
globoti globóti vksm.,bendr.
glūdi gldi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
godžiai gõdžiai prv.,
grandinė grandnė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
grasina grasna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
grasino grasno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
graudžiai graũdžiai prv.,
gražina grãžina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
gražius gražiùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
gražu gražù bdv.,bev. g.
gražus gražùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
grąžina grąžna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
grąžino grąžno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
grąžinti grąžnti vksm.,bendr.
greičiu greičiù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
greitai gretai prv.,
greitas gretas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
grėsė grsė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gresia grẽsia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
grėsmė grėsm 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
gretas gretàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
griauna griáuna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
griauti griáuti vksm.,bendr.
griebė griẽbė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
griebtis griẽbtis vksm.,bendr. sngr.
griežta griežtà 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
griežtai griežta prv.,
griežtas grežtas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
grindų grind 4 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
griuvo griùvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
grįsti grsti vksm.,bendr.