Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
ištarė štarė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ištarti ištati vksm.,bendr.
ištekėjo ištekjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išteklius šteklius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
išties ištiẽs prv.,
ištiesė štiesė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ištikimas štikimas 3, 4b bdv.,vyr. g. vns. vard.
ištikimybė ištikimýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
ištiko ištko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ištinka ištiñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ištirti ištrti vksm.,bendr.
ištisai ištisa prv.,
ištisus štisus 3b bdv.,vyr. g. dgs. gal.
ištrauka štrauka 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
ištraukė ištráukė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ištraukti ištráukti vksm.,bendr.
ištrūkti ištrkti vksm.,bendr.
ištverti ištvérti vksm.,bendr.
išvadas švadas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
išvaizda švaizda 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
išvakarėse švakarėse 1 dkt.,mot. g. dgs. viet.
išvalyti išvalýti vksm.,bendr.
išvardyti išvadyti vksm.,bendr.
išvažiavo išvažiãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išvedė švedė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išvengti išvéngti vksm.,bendr.
išversti išvesti vksm.,bendr.
išvertė švertė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išvesti išvèsti vksm.,bendr.
išvežė švežė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išvežti išvèžti vksm.,bendr.
išvien išven prv.,
išvis išvs prv.,
išvydo išvýdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išvykoje švykoje 1 dkt.,mot. g. vns. viet.
išvykti išvỹkti vksm.,bendr.
išvysti išvýsti vksm.,bendr.
itin tin prv.,
į prl.,
įamžinti įámžinti vksm.,bendr.
įdėjo įdjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įdėmiai įdėmia prv.,
įdėti įdti vksm.,bendr.
įdiegti įdiẽgti vksm.,bendr.
įdiegti įdegti vksm.,bendr.
įdomiai įdõmiai prv.,
įdomiai įdomia prv.,
įdomu įdomù bdv.,bev. g.
įdomus įdomùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
įeina įena vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įeiti įeti vksm.,bendr.
įėjimo įėjmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
įėjo įjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įgauna įgáuna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įgavo įgãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įgijo įgjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įgyja įgỹja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įgyti įgýti vksm.,bendr.
įgyvendinti įgyvéndinti vksm.,bendr.
įgūdžius gūdžius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
įkalinimo įkãlinimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
įkandin kandin prv.,
įkūrė įkrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įkvėpė kvėpė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įkvėpimo įkvėpmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
įkvėpti įkvpti vksm.,bendr.
įmanomas įmãnomas 1 vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
įmetė metė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įmokas mokas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
įmones mones 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
įmušė mušė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įnašą našą 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
įpareigoja įpareigója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įpareigojo įpareigójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įpareigoti įpareigóti vksm.,bendr.
įprasta prasta vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. bev. g.
įprasto prasto 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. kilm.
įpročius pročius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
įranga ranga 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
įrankius rankius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
įrašas rašas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
įrašė įrãšė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įrašytas įrašýtas 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
įrašyti įrašýti vksm.,bendr.
įrengimus įrengimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
įrenginius renginius 3, 4a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
įrengti įreñgti vksm.,bendr.
įrodė įródė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įrodinėjo įrodinjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įrodinėti įrodinti vksm.,bendr.
įrodymus įródymus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
įrodyti įródyti vksm.,bendr.
įrodo įródo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įsakė įsãkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įsakymu įsãkymu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
įsidarbinti įsidárbinti vksm.,bendr. sngr.
įsigalioja įsigaliója vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
įsigaliojo įsigaliójo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
įsigalios įsigaliõs vksm.,sngr. tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
įsigijo įsigjo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.