Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
kas kàs įv.,vard.
kasdien kasdiẽn prv.,
kasdienio kasdiẽnio 2 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
kasdienybę kasdienýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
kaskart kaskat prv.,
kasmet kasmẽt prv.,
kasmetinis kasmẽtinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kasmetinis kasmetnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
katė kat 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
kategorija kategòrija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
katinas kãtinas 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
kaukėti kaukti 1 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
kaupti kaũpti vksm.,bendr.
kavinėje kavnėje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
kavos kavõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
kažin kada kažin kadà prv.,
kažin kaip kažin kap prv.,
kažin kažiñ dll.,
kažin kažn dll.,
kažkada kažkadà prv.,
kažkaip kažkap prv.,
kažkas kažkàs įv.,vard.
kažkiek kažkek prv.,
kažkieno kažkienõ įv.,kilm.
kažkodėl kažkodl prv.,
kažkokiu kažkókiu 3 įv.,vyr. g. vns. įnag.
kažkokius kažkókius 3 įv.,vyr. g. dgs. gal.
kažkuo kažkuõ įv.,įnag.
kažkur kažku prv.,
ką nors ką nórs įv.,gal.
k įv.,gal.
kąsti ksti vksm.,bendr.
kėdę kdę 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
keičia kečia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
keičiant kečiant vksm.,pad. es. l.
keistai keista prv.,
keistas kestas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
keisti kesti vksm.,bendr.
keitė ketė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
keitimas keitmas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
kėlė klė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
keleivius keleiviùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kelerius kẽlerius 3b įv.,vyr. g. gal.
keletu kẽletu 1 įv.,įnag.
kelia kẽlia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kelias keliàs 4 įv.,mot. g. gal.
keliasdešimt kẽliasdešimt įv.,kiek.
keliauja keliáuja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
keliauti keliáuti vksm.,bendr.
keliavo keliãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
keliese kelese prv.,
kėlinyje kėlinyjè 3a dkt.,vyr. g. vns. viet.
kelintinis kelintnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kelintinis keliñtinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
keliolika keliólika 1 įv.,vard.
kelionėje keliõnėje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
keliones kelionès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kelios kẽlios 4 įv.,mot. g. vard.
keliskart kelskart prv.,
kelius keliùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kelnes kélnes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
kelti kélti vksm.,bendr.
kenčia keñčia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kenkia keñkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
kentėjo kentjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
kentėti kentti vksm.,bendr.
kepti kèpti vksm.,bendr.
keršto kešto 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
ketina ketna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ketinimų ketnimų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
ketino ketno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
keturias kẽturias 3b sktv.,kiek. mot. g. dgs. gal.
keturiasdešimt kẽturiasdešimt 1 sktv.,kiek.
keturiolikos keturiólikos 1 sktv.,kiek. kilm.
keturpėsčia ketùrpėsčia prv.,
ketveri ketver 3b sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dgs. vard.
ketvertu kẽtvertu 1 sktv.,kiek. kuop. įnag.
ketvirtadienį ketvirtãdienį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
ketvirtas ketvitas 4 sktv.,kelint. vyr. g. vns. vard.
ketvirtį ketvitį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
kęsti ksti vksm.,bendr.
kiaurai kiáurai prv.,
kiaurai kiaura prv.,
kiaušinius kiaušiniùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kibirą kibrą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
kibirą kbirą 3b dkt.,vyr. g. vns. gal.
kiek kek prv., dll.,
kiekiu kiekiù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
kiekius kiekiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kiekvienas kiekvenas 3 įv.,mot. g. dgs. gal.
kiekvienu kiekvenu 3 įv.,vyr. g. vns. įnag.
kieme kiemè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
kietai kieta prv.,
kietas ketas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
kilęs klęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
kilo klo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
kilogramų kilogrãmų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
kilometrus kilometrùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
kils kis vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
kilti klti vksm.,bendr.