Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
nulemia nùlemia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nulemti nulem̃ti vksm.,bendr.
nulemti nulémti vksm.,bendr.
numatė numãtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
numatyti numatýti vksm.,bendr.
numatytus numatýtus 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. dgs. gal.
numato numãto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
numatoma numãtoma vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
numatomi numãtomi 1 vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. vard.
numetė nùmetė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuo pat nuo pàt prv.,
nuo šiol nuo šiõl prv.,
nuo nuõ prl.,
nuobodu nuobodù bdv.,bev. g.
nuodėmes núodėmes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
nuodingi nuodngi 1 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
nuodugniai nuodugnia prv.,
nuoga nuogà 3 bdv.,mot. g. vns. vard.
nuogas núogas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nuojauta núojauta 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
nuolaidų núolaidų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
nuolankiai nuolankia prv.,
nuolat nuõlat prv.,
nuolatinis nuolatnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nuolatos nuolatõs prv.,
nuomone núomone 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
nuomos núomos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
nuomoti núomoti vksm.,bendr.
nuopelnus núopelnus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
nuorodos núorodos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
nuosavybė nuosavýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
nuosavų nuosav 3a bdv.,vyr. g. dgs. kilm.
nuosekliai nuoseklia prv.,
nuosmukio núosmukio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
nuosprendžiu núosprendžiu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
nuostabiai nuostabia prv.,
nuostabus nuostabùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nuostatus núostatus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
nuostolius núostolius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
nuoširdus nuoširdùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
nuoširdžiai nuoširdžia prv.,
nuotaika núotaika 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
nuotraukas núotraukas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
nuožiūra núožiūra 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
nupirkti nupikti vksm.,bendr.
nuraminti nuramnti vksm.,bendr.
nurodant nuródant vksm.,pad. es. l.
nurodė nuródė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nurodymus nuródymus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
nurodytas nuródytas 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
nusakyti nusakýti vksm.,bendr.
nusibodo nusibódo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nusijuokė nusjuokė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nusikaltėliai nusikatėliai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
nusikaltimus nusikaltimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
nusileido nusiléido vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nusileidžia nusiléidžia vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nusileisti nusiléisti vksm.,bendr. sngr.
nusipelnė nusipenė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nusipirkti nusipikti vksm.,bendr. sngr.
nusišypsojo nusišypsójo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nusiteikę nusitekę vksm.,dlv. sngr. veik. r. būt. k. l. vyr. g. dgs. vard.
nusiuntė nùsiuntė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nusivedė nusvedė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuskambėjo nuskambjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuskendo nuskeñdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nusprendė nuspréndė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nusprendžia nuspréndžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nuspręsti nusprsti vksm.,bendr.
nustačius nustãčius vksm.,pad. būt. k. l.
nustatant nustãtant vksm.,pad. es. l.
nustatė nustãtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nustatymas nustãtymas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
nustatytas nustatýtas 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
nustatyti nustatýti vksm.,bendr.
nustatytus nustatýtus 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. dgs. gal.
nustato nustãto vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nustebo nustẽbo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nustoja nustója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nustojo nustójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nušauti nušáuti vksm.,bendr.
nušovė nušóvė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nutarė nùtarė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nutaria nùtaria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nutarimus nutarimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
nutarta nùtarta vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. bev. g.
nuteisė nùteisė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuteistieji nuteisteji vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. įvardž. vyr. g. dgs. vard.
nutiko nutko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nutilo nutlo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nutinka nutiñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
nutrūko nutrko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuvedė nùvedė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuveikė nùveikė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuveikti nuvekti vksm.,bendr.
nuversti nuvesti vksm.,bendr.
nuvežė nùvežė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuvyko nuvỹko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
nuvykti nuvỹkti vksm.,bendr.
nužudyti nužudýti vksm.,bendr.