Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
pajuto pajùto vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pakako pakãko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. III asm.
pakaks pakàks vksm.,tiesiog. n. būs. l. III asm.
pakanka pakañka vksm.,tiesiog. n. es. l. III asm.
pakankamai pakañkamai prv.,
pakartotinai pakartótinai prv.,
pakeičia pakečia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pakeitimus pakeitimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pakėlė paklė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pakelia pàkelia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pakeliui pakeliu prv.,
pakelti pakélti vksm.,bendr.
pakenkti pakeñkti vksm.,bendr.
pakęsti paksti vksm.,bendr.
pakils pakis vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
pakilti paklti vksm.,bendr.
pakišo pakšo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pakito pakto vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paklausa paklausà 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
paklausė paklaũsė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paklausė pakláusė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paklaustas pakláustas 3 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
paklausti pakláusti vksm.,bendr.
pakliūti pakliti vksm.,bendr.
pakliuvo pakliùvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paklūsta paklsta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
paklusti paklùsti vksm.,bendr.
pakoreguoti pakoregúoti vksm.,bendr.
pakrantės pakrántės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
pakraštyje pakraštyjè 3b dkt.,vyr. g. vns. viet.
pakviestas pàkviestas 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. vns. vard.
pakviesti pakviẽsti vksm.,bendr.
pakvietė pàkvietė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
palaidoti paláidoti vksm.,bendr.
palaikė palakė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
palaikymo palakymo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
palaikyti palaikýti vksm.,bendr.
palaiko palako vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
palaipsniui palaipsniu prv.,
palankiai palankia prv.,
palankias palankiàs 4 bdv.,mot. g. dgs. gal.
palaukti paláukti vksm.,bendr.
palei pãlei prl.,
palei pale prl.,
paleido paléido vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paleisti paléisti vksm.,bendr.
palengva palengvà prv.,
palengvinti paleñgvinti vksm.,bendr.
palieka paliẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
paliepė pàliepė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paliesti paliẽsti vksm.,bendr.
palietė pàlietė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
palikti palkti vksm.,bendr.
palydėjo palydjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
palyginti palýginti vksm.,bendr.
palyginus palýginus vksm.,pad. būt. k. l.
pamatas pãmatas 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
pamatė pamãtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pamatę pamãtę vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. dgs. vard.
pamažu pamažù prv.,
pamėgino pamėgno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pamėginti pamėgnti vksm.,bendr.
paminėjo paminjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paminėti paminti vksm.,bendr.
paminklą pamiñklą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
pamiršo pamišo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pamiršta pamišta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pamiršti pamišti vksm.,bendr.
pamokas pãmokas 3b dkt.,mot. g. dgs. gal.
pamokyti pamókyti vksm.,bendr.
panaikino panaikno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
panaikinta panaiknta 1 vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. mot. g. vns. vard.
panaikinti panaiknti vksm.,bendr.
panašiai panašia prv.,
panašiu panašiù 4 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
panašius panašiùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
panaudojant panaudójant vksm.,pad. es. l.
panaudojo panaudójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
panaudoti panaudóti vksm.,bendr.
paneigė pàneigė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paneigti panegti vksm.,bendr.
panoro panóro vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
panoro panõro vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
papasakojo papãsakojo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
papildė papldė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
papildymo papldymo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
papildyti papldyti vksm.,bendr.
papildomai papldomai prv.,
papildomas papldomas 1 vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
paplito paplto vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
paprasčiausiai paprasčiáusiai prv.,aukšč. l.
paprastai paprasta prv.,
paprastas pàprastas 3b bdv.,vyr. g. vns. vard.
paprastus pàprastus 3b bdv.,vyr. g. dgs. gal.
paprašyti paprašýti vksm.,bendr.
papročius pãpročius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
paprotys paprotỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
papuošalų papuošal 3, 4b dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
papuošti papuõšti vksm.,bendr.
papurtė papùrtė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.