Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
pažymėtina pažymtina vksm.,dlv. reik. bev. g.
pažymi pažỹmi vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pažvelgė pàžvelgė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pažvelgti pažvegti vksm.,bendr.
pečius pečiùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pėdomis pėdoms 3 dkt.,mot. g. dgs. įnag.
pėdsakus pdsakus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
peiliu peiliù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
pelės pels 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
pelnas penas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pelnė penė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pelningai pelnngai prv.,
pelnyti pelnýti vksm.,bendr.
penkerius peñkerius 3b sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dgs. gal.
penketu peñketu 1 sktv.,kiek. kuop. įnag.
penkiasdešimt peñkiasdešimt 1 sktv.,kiek.
penkiolika penkiólika 1 sktv.,kiek. vard.
penkis penks 4 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
penktadienį penktãdienį 1 dkt.,vyr. g. vns. G
pensija peñsija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
pensininkai peñsininkai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
per daug per daũg prv.,
per pe prl., dll.,
perdavė pérdavė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
perdirbti pérdirbti vksm.,bendr.
perduoda pérduoda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
perduoti pérduoti vksm.,bendr.
pereina péreina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pereinant péreinant vksm.,pad. es. l.
pereiti péreiti vksm.,bendr.
perėjo pérėjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pergalė pérgalė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
perimti périmti vksm.,bendr.
perka peka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
perkelti pérkelti vksm.,bendr.
perkūnas perknas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
perleisti pérleisti vksm.,bendr.
permainų pérmainų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
pernai pérnai prv.,
perniek perniẽk prv.,
pernykščiu pernýkščiu 1 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
perprasti pérprasti vksm.,bendr.
perpus perpùs prv.,
persikelti pérsikelti vksm.,bendr. sngr.
perskaitė pérskaitė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
perskaityti pérskaityti vksm.,bendr.
personažų personãžų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
perspėjo pérspėjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
perspektyvas perspektyvàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
peršasi pešasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
perteikia pérteikia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pertrauka pértrauka 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
pertvarkyti pértvarkyti vksm.,bendr.
pervesti pérvesti vksm.,bendr.
peržengti péržengti vksm.,bendr.
peržiūrėti péržiūrėti vksm.,bendr.
pėsčias psčias 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pėsčiom pėsčiõm prv.,
pėsčiomis pėsčioms prv.,
peties petiẽs 4 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
pienu penu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
pieš piẽš vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
piešinius piẽšinius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
piešti piẽšti vksm.,bendr.
pietinėje pietnėje 2 bdv.,mot. g. vns. viet.
pietryčių piẽtryčių 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
pietus pietùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pietūs piẽtūs 4 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
pievas pevas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
pigiai pigia prv.,
piktai pikta prv.,
piktas pktas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
piktinosi pktinosi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pildyti pldyti vksm.,bendr.
piliečius piliečiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pilies piliẽs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
pilietybę pilietýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
pilnatvės pilnãtvės 2 dkt.,mot. g. vns. kilm.
pilvą pivą 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
pinigus pnigus 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
pirkėjas pirkjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pirko piko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pirkti pikti vksm.,bendr.
pirma prma prv.,
pirma pirmà prv.,
pirmadienį pirmãdienį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
pirmauja pirmáuja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pirmąja pirmja sktv.,kelint. įvardž. mot. g. vns. įnag.
pirmąkart prmąkart prv.,
pirmąsias pirmsias sktv.,kelint. įvardž. mot. g. dgs. gal.
pirmąsyk prmąsyk prv.,
pirmenybę pirmenýbę 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
pirmiau pirmiaũ prv.,aukšt. l.
pirmiausia pirmiáusia sktv.,kelint. aukšč. l. bev. g.
pirmiausiai pirmiáusiai prv.,aukšč. l.
pirminė pirmnė 2 bdv.,mot. g. vns. vard.
pirmininkas prmininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pirminis pirmnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
pirmyn pirmỹn prv.,
pirmuosius pirmúosius sktv.,kelint. įvardž. vyr. g. dgs. gal.