Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
pralaimėjo pralaimjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
praleido praléido vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
praleisti praléisti vksm.,bendr.
pramogų pramog 3b dkt.,mot. g. dgs. kilm.
praneša pràneša vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pranešė prànešė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pranešėjas pranešjas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
pranešime pranešimè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
pranešti pranèšti vksm.,bendr.
pranoko pranóko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pranoksta pranóksta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
prarado prarãdo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
praranda prarañda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
prarasti praràsti vksm.,bendr.
prasideda prasdeda vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
prasidedant prasdedant vksm.,pad. sngr. es. l.
prasidėjo prasidjo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prasidėjus prasidjus vksm.,pad. sngr. būt. k. l.
prasidės prasids vksm.,sngr. tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
prasidėti prasidti vksm.,bendr. sngr.
prasitarė prastarė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prasme prasmè 4 dkt.,mot. g. vns. įnag.
prasmę prãsmę 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
prasmingas prasmngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
prasta prastà 4 bdv.,mot. g. vns. vard.
prastai prasta prv.,
prastas prãstas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
prašau prašaũ vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. I asm.
prašymus prãšymus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
prašyti prašýti vksm.,bendr.
prašneko prašnẽko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
prašo prãšo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pratarė pràtarė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pratęsė pràtęsė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
pratybos pratýbos 1 dkt.,mot. g. dgs. vard.
pravarde prãvarde 3b dkt.,mot. g. vns. įnag.
pravartu pravartù bdv.,bev. g.
prekes prekès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
prekiauti prekiáuti vksm.,bendr.
prekyba prekýba 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
premija prèmija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
premjeru premjerù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
pretenzijų preteñzijų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
prezidentus prezidentùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
priartėjo priartjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
priartėti priartti vksm.,bendr.
pridedamas prdedamas 3, 4b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
pridėjus pridjus vksm.,pad. būt. k. l.
pridūrė pridrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
priduria prduria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
pridurti pridùrti vksm.,bendr.
prie pat prie pàt prv.,
prie priẽ prl.,
priedus priedùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
prieglobsčio preglobsčio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
prieina priena vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
prieinamai prienamai prv.,
prieiti prieti vksm.,bendr.
priėjo prijo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
priekaištų prekaištų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
priekyje prekyje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
prielaidas prelaidas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
priėmė prėmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
priemiestyje premiestyje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
priėmimo priėmmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
priemones premones 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
priėmus primus vksm.,pad. būt. k. l.
prieš pat prieš pàt prv.,
prieš priẽš prv.,
priešais prešais prv.,
priešinasi prešinasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
priešingai prešingai prv.,
priešingas prešingas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
priešininkų prešininkų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
priešintis prešintis vksm.,bendr. sngr.
prieštarauja prieštaráuja vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
prieštarauti prieštaráuti vksm.,bendr.
prieštaravimų prieštarãvimų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
prieštaravo prieštarãvo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
priešus prešus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
prietaisai pretaisai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
prievarta prevarta 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
priežastimi priežastim 3a dkt.,mot. g. vns. įnag.
priežastis prežastis 3a dkt.,mot. g. dgs. gal.
priežiūra prežiūra 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
prigimtis prigimts 3b dkt.,mot. g. vns. vard.
prigimtį prgimtį 3b dkt.,mot. g. vns. gal.
priglaudė prglaudė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
priima prima vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
priimami priimam 3, 4b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. dgs. vard.
priimant primant vksm.,pad. es. l.
priimdamas priidamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
priiminėti priiminti vksm.,bendr.
priims priis vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
priimtus primtus 3b vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. vyr. g. dgs. gal.
prijungti prijùngti vksm.,bendr.
priklausantis priklaũsantis vksm.,dlv. veik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
priklausė priklaũsė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
priklausys priklausỹs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
priklausyti priklausýti vksm.,bendr.