Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
atsipalaiduoti atsipalaidúoti vksm.,bendr. sngr.
atsiprašė atsiprãšė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsiprašyti atsiprašýti vksm.,bendr. sngr.
atsiradimą atsiradmą 2 dkt.,sngr. vyr. g. vns. gal.
atsirado atsirãdo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsiranda atsirañda vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsirasti atsiràsti vksm.,bendr. sngr.
atsisakė atsisãkė vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsisakyti atsisakýti vksm.,bendr. sngr.
atsisako atsisãko vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsisėdo atsisdo vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsisėsti atsissti vksm.,bendr. sngr.
atsiskaitymų atsiskatymų 1 dkt.,sngr. vyr. g. dgs. kilm.
atsiskaityti atsiskaitýti vksm.,bendr. sngr.
atsiskleidžia atsiskledžia vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsispindi atsispiñdi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsispirti atsisprti vksm.,bendr. sngr.
atsistoti atsistóti vksm.,bendr. sngr.
atsisuko atsisùko vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsisveikino atsisvéikino vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsitikimas atsitikmas 2 dkt.,sngr. vyr. g. vns. vard.
atsitiko atsitko vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsitiks atsitks vksm.,sngr. tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
atsitikti atsitkti vksm.,bendr. sngr.
atsitiktinai atsitiktina prv.,
atsitiktinis atsitiktnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
atsitiktinumas atsitiktinùmas 2 dkt.,sngr. vyr. g. vns. vard.
atsitinka atsitiñka vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atsiuntė àtsiuntė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atsiųsti atsisti vksm.,bendr.
atsiverti atsivérti vksm.,bendr. sngr.
atsižvelgiant atsižvegiant vksm.,pad. sngr. es. l.
atsižvelgti atsižvegti vksm.,bendr. sngr.
atskaitymų atskatymų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
atskirai atskira prv.,
atskirti atskrti vksm.,bendr.
atskirus ãtskirus 3b bdv.,vyr. g. dgs. gal.
atskleidė àtskleidė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atskleidžia atskledžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atskleisti atsklesti vksm.,bendr.
atspalvio ãtspalvio 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
atsparūs atspãrūs 4 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
atspindėti atspindti vksm.,bendr.
atstatyti atstatýti vksm.,bendr.
atstovauti atstováuti vksm.,bendr.
atstovus atstovùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
atstumu atstumù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
atšaukti atšaũkti vksm.,bendr.
atšiaurus atšiaurùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
atvaizdas ãtvaizdas 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
atvažiuoti atvažiúoti vksm.,bendr.
atvedė àtvedė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atvejus ãtvejus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
atvėrė atvrė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atveria àtveria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atverti atvérti vksm.,bendr.
atvežė àtvežė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atvirai atvira prv.,
atvirkščiai atvirkščia prv.,
atviru ãtviru 3b bdv.,vyr. g. vns. įnag.
atvykę atvỹkę vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. dgs. vard.
atvykimo atvykmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
atvyko atvỹko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
atvyks atvỹks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
atvyksta atvỹksta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
atvykti atvỹkti vksm.,bendr.
atžvilgiu ãtžvilgiu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
audra áudra 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
audra audrà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
audros áudros 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
audros audrõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
auga áuga vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
augalus áugalus 3a dkt.,vyr. g. dgs. gal.
augina augna vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
augino augno vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
auginti augnti vksm.,bendr.
augo áugo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
augti áugti vksm.,bendr.
auklėjimas áuklėjimas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
auklėti áuklėti vksm.,bendr.
auklėtoja áuklėtoja 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
aukos aukõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
aukoti aukóti vksm.,bendr.
auksas áuksas 3 dkt.,vyr. g. vns. vard.
auksinis auksnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
aukštai aukšta prv.,
aukštas áukštas 3 bdv.,mot. g. dgs. gal.
aukšte aukštè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
aukštesnis aukštèsnis 4 bdv.,aukšt. l. vyr. g. vns. vard.
aukštyn aukštỹn prv.,
aukštoji aukštóji bdv.,įvardž. mot. g. vns. vard.
aukštojoje aukštõjoje bdv.,įvardž. mot. g. vns. viet.
aukštus áukštus 3 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
ausis auss 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
aušra aušrà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
autobusas autobùsas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
autobusu autobusù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
automobilius automobiliùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
autorius áutorius 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
avariją avãriją 1 dkt.,mot. g. vns. gal.