Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
teikti tekti vksm.,bendr.
teis tes vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
teisė tesė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
teises téises 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
teisėtai téisėtai prv.,
teisėtai teistai prv.,
teisėtas téisėtas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
teisėtas teistas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
teisinė téisinė 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
teisingai teisngai prv.,
teisingas teisngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
teisių téisių 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
teisybė teisýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
teismas tesmas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
teisti testi vksm.,bendr.
teisus teisùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
teka tẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tekėti tekti vksm.,bendr.
tekę tẽkę vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. dgs. vard.
teko tẽko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
teks tèks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
tekstus tekstùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
tekti tèkti vksm.,bendr.
telefonus telefonùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
televizijos televzijos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
televizorių televzorių 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
telpa tepa vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tema temà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
temperatūra temperatūrà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
ten pat ten pàt prv.,
ten teñ prv.,
tenai tena prv.,
tenka teñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tenkinti ténkinti vksm.,bendr.
tėra tėrà vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tereikia terekia vksm.,tiesiog. n. es. l. III asm.
teritorijas teritòrijas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
terminai termina 3b dkt.,vyr. g. dgs. vard.
terminai teminai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
terminais terminas 3b dkt.,vyr. g. dgs. įnag.
terminais teminais 1 dkt.,vyr. g. dgs. įnag.
terminas teminas 1, 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
terminą teminą 1, 3b dkt.,vyr. g. vns. gal.
termino temino 1, 3b dkt.,vyr. g. vns. kilm.
terminui teminui 1, 3b dkt.,vyr. g. vns. naud.
terminus teminus 1, 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
terminų termin 3b dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
terminų teminų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
teroro teròro 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
teta tetà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
tėtis ttis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
tėvelis tėvẽlis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
tėviškės tviškės 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
tėvynė tėvỹnė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
tėvus tėvùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
tęsė tsė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tęsėsi tsėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tęsia tsia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tęsiasi tsiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tęsinys tęsinỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
tęsti tsti vksm.,bendr.
tęstis tstis vksm.,bendr. sngr.
tie patys tie pãtys įv.,vyr. g. dgs. vard.
tiek to tiek tõ jst.,
tiek tek prv.,
tiekti tiẽkti vksm.,bendr.
ties tiẽs prl.,
tiesa tiesà 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
tiesiai tiẽsiai prv.,
tiesiog tiesióg prv.,
tiesiogiai tiesiógiai prv.,
tiesti tiẽsti vksm.,bendr.
tiesus tiesùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
tik ką tk ką prv.,
tik tk prv., jng., dll.,
tikėjimu tikjimu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
tikėjo tikjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tikėjosi tikjosi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tikėti tikti vksm.,bendr.
tikėtina tiktina vksm.,dlv. reik. bev. g.
tikėtis tiktis vksm.,bendr. sngr.
tiki tki vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tikimybė tikimýbė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
tikina tkina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tikinčiųjų tkinčiųjų vksm.,dlv. veik. r. es. l. įvardž. vyr. g. dgs. kilm.
tikino tkino vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tikisi tkisi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tikiuosi tikiúosi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. I asm.
tiko tko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tikrai tikra prv.,
tikriausiai tikriáusiai prv.,aukšč. l.
tikrina tkrina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tikrinti tkrinti vksm.,bendr.
tikrove tikróve 1 dkt.,mot. g. vns. įnag.
tikrus tikrùs 4 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
tiks tks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
tiksliai tikslia prv.,
tikslus tikslùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
tiktai tikta dll., jng.,
tiltu tltu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.