Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
vėjavaikiškai vėjãvaikiškai prv.,
vėjavaikiškai vjavaikiškai prv.,
vėl vl prv., dll.,
vėlai vėla prv.,
vėlesniais vėlesnias 4 bdv.,aukšt. l. vyr. g. dgs. įnag.
vėlgi vlgi prv.,
vėlyvas vėlývas 3, 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
velnias vélnias 3 dkt.,vyr. g. vns. vard.
velniop velnióp prv.,
veltui véltui prv.,
vengė véngė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vengia véngia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vengti véngti vksm.,bendr.
verčia večia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
verčiau verčiaũ prv.,aukšt. l.
verda vérda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
verkė vekė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
verkia vekia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
verkti vekti vksm.,bendr.
verslą veslą 2, 4 dkt.,vyr. g. vns. gal.
verslu verslù 2, 4 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
versti vesti vksm.,bendr.
verta veta bdv.,bev. g.
verte vertè 4 dkt.,mot. g. vns. įnag.
vertė vetė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
verti vert 4 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
vertina vértina vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vertingas vertngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
vertinti vértinti vksm.,bendr.
vertybes vertýbes 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
veržėsi vežėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
veržiasi vežiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
veržtis vežtis vksm.,bendr. sngr.
vesti vèsti vksm.,bendr.
vestuves vestuvès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
vežėjų vežjų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
vėžiu vžiu 3 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
vežti vèžti vksm.,bendr.
vidinius vidiniùs 2 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
viduje vidujè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
vidurdienį vidùrdienį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
viduryje viduryjè 3b dkt.,vyr. g. vns. viet.
vidurkis vidukis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vidurnaktį vidùrnaktį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
vien ven dll.,
vienareikšmiškai vienarekšmiškai prv.,
vienas venas 3 įv.,mot. g. dgs. gal.
vienerius venerius 3a sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dgs. gal.
vienetas venetas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vienija venija vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vienija viẽnija vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
vieninga viennga 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
vieningai vienngai prv.,
vieninteliu vieniñteliu 1 bdv.,vyr. g. vns. įnag.
vienišas venišas 3a bdv.,vyr. g. vns. vard.
vienodai vienódai prv.,
vienodas vienódas 1 bdv.,mot. g. dgs. gal.
vienplaukis vienplaũkis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
vienuolika vienúolika 1 sktv.,kiek. gal.
vienur vienu prv.,
viešai vieša prv.,
viešas viẽšas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
viešbutyje viẽšbutyje 1 dkt.,vyr. g. vns. viet.
viešpats viẽšpats 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vietas vietàs 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
vietiniai viẽtiniai 1 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
vietoj viẽtoj prv.,
vietoje viẽtoje prv.,
vilkas vikas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
vilkėjo vilkjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vilties viltiẽs 3, 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
viltis vilts 3, 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
viltį vitį 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
viltį vltį 3 dkt.,mot. g. vns. gal.
viltys vitys 4 dkt.,mot. g. dgs. vard.
viltys vltys 3 dkt.,mot. g. dgs. vard.
virsta vista vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
virsti visti vksm.,bendr.
virš viš prl.,
viršija višija vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
viršijo višijo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
viršininkas višininkas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
viršyti višyti vksm.,bendr.
virškinimo vrškinimo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
viršuj viršu prl.,
viršuje viršujè 4 dkt.,vyr. g. vns. viet.
virti vrti vksm.,bendr.
virto vito vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
vis dėlto vs dėlto jng.,
vis tiek vis tek prv.,
vis vs prv., dll.,
visad vsad prv.,
visad visàd prv.,
visai visái prv.,
visas visàs 4 įv.,mot. g. dgs. gal.
visgi vsgi prv., dll.,
visiška vsiška 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
visiškai vsiškai prv.,
visokeriopai visokeriópai prv.,
visokius visókius 1 įv.,vyr. g. dgs. gal.